Litet barn led i onödan

Kommunen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot ett sjukhus i regionen efter att ett litet barn drabbades av onödigt lidande på grund av att läkaren inte gjorde som han skulle.

En förälder från Lerums kommun har anmält sjukhuset till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bakgrunden är att parets son diagnosticerades med en allvarlig sjukdom med återkommande skov när han bara var några år. Det har gått några år sedan dess och sonen har haft många skov varav några har varit så allvarliga att han har varit inlagd på sjukhus.

Föräldrarna har redan från starten upplevt brister i bemötande från barnets läkare när det gäller information om sonens hälso­status och provsvar. Detta har, enligt anmälan, lett till en oerhörd frustration och oro och slutligen också till att sonen drabbades av sitt svåraste skov hittills.

Ny medicin

Barnet fick en ny medicin och gick på kontroller för att se om läkemedlet hade önskad effekt. Familjen var på kontroll men fick ingen återkoppling efteråt. Tidigare när läkaren har missat att höra av sig har det inneburit att provsvaren var bra så föräldrarna förutsatte att fallet var sådant även denna gång.

Föräldrarnas oro ökade dock med tiden och de bokade på eget initiativ en ny tid för provtagning. Återigen fick de ingen återkoppling av läkaren. Efter en dryg vecka ringde de själva och en sköterska meddelade läkaren att föräldrarna ville prata med honom. Trots detta gick det ytterligare sex dagar innan läkaren hörde av sig. Då visade det sig att barnets värden hade varit så dåliga att han egentligen skulle ha fått en ny dos medi­cin flera månader tidigare, vid första tillfället läkaren inte hörde av sig om provsvaren. När detta stod klart förklarade föräldrarna för läkaren att de skulle anmäla honom.

Samma kväll fick barnet ett nytt plågsamt skov och familjen sökte akut hjälp. Sonen blev inlagd på sjukhus i elva dagar, det var det klart svåraste skovet hittills. Det lilla barnet samlade på sig mycket vätska och fick kraftiga smärtor. Han har påverkats starkt av händelsen, både fysiskt och psykiskt. Föräldern skriver i anmälan ”det har helt enkelt varit en fruktansvärd tid för oss alla”. Enligt föräldrarna har sonen fått lida helt i onödan, som en direkt följd av att läkaren brustit i sitt ansvar.

Har utrett

Klinikens verksamhetschef skriver i ett yttrande att verksamheten utrett händelsen. Utredningen identifierade ett ostrukturerat arbetssätt, flera läkarvakanser och orimlig arbetsbelastning som bakomliggande orsaker till att provsvarsuppföljning uteblev. Verksamheten har beslutat om ett antal åtgärder som ska förhindra liknande händelser i framtiden, vilket bland annat inkluderar flera förändrade rutiner som ska säkerställa provsvarshanteringen.

Brister i verksamheten

Inspektionen för vård och omsorg har prövat klagomålet och gjort följande ställningstagande: ”Vårdgivaren får kritik för brister i planering, ledning och kontroll av verksamheten. Bristerna har medfört att hälso- och sjukvårdspersonal inte har haft förutsättningar att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt, avseende provsvarshantering.” Och skriver också: ”Legitimerad specialistläkare har brustit i sitt ansvar att följa upp patientens provtagning och i sin skyldighet att informera patientens vårdnadshavare om provsvar samt planerad vård och behandling.”