Miljökrav på tankstation

Lerum

Just nu pågår det grävarbete vid tankstationen på Almekärrsvägen i Lerum. Orsaken är att bolaget, Ingo, anpassar sin station i Lerum till de miljökrav som gäller när det gäller att rör och annan utrustning under marken ska vara korrisionsfria. Miljökravet ska vara åtgärdat innan juni 2022, och det gäller samtliga stationer som har metallrör.

Arbetet i Lerum beräknas vara klart under april månad.

– Det har inte funnits några brister i rör eller annan utrustning utan vi möter kraven som ställs i god tid innan det ska vara åtgärdat, säger Irmgard Mårtensson, kommunikationschef på Ingo, och fortsätter:

– För kunden innebär det inte någon synlig förändring men detta är ett plus för miljön.