På djupet med filosofin

Lerum

Nu finns chans att utveckla och lära känns sig själv bättre tillsammans med andra. Filosofiläraren Mathias Tistelgren har startat ett filosofiskt café på Lerums bibliotek.

Mathias Tistelgren håller i det filosofiska caféet, som träffas varannan tisdag i Lerums bibliotek, nästa träff sker den 5 mars. Och det går bra för nya medlemmar att komma med när som helst.

– Jag är filosofilärare på Lerums gymnasium och det fanns inte något filosofiskt café i Lerum, och därför passade det bra att anordna ett här, säger han och fortsätter:

– Det är kul att få möjlighet att diskutera och tränga in i en fråga tillsammans med andra människor. Det handlar inte om att vinna en argumentation utan om att vända och vrida på en tes, att titta på den från olika perspektiv.

– Vi människor är i grunden nyfikna på oss själva och omvärlden. Det finns ett värde i att förstå hur man fungerar ihop med andra och i sitt samhälle.

Vid senaste caféet anslöt sig ett 20-tal deltagare. Mathias frågar gruppen om de har något de vill diskutera.

En man föreslår skillnaden på moralisk och juridisk rättvisa. Och en kvinna tillägger:

– Vilken nytta har filosofi? Har filosofin gjort mänskligheten gott?

Röstning genom handuppräckning visade på en klar majoritet för rättvisefrågan.

Moralisk rättvisa

Efter att ha enats om tema diskuterar gruppen moralisk och juridisk rättvisa, om dessa skiljer sig åt och i så fall hur samt vad som kommer först och om den andra alltid följer.

En man lyfter den gyllene regeln:

– Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig.

Nu tar diskussionen ny fart och gruppen hamnar i frågan om rättspatos, och hur olika detta kan vara beroende på individ. Sedan går de vidare till att prata om civil olydnad, och tar upp Greta Thunberg och Elin Ersson.

– Och enligt somliga djurrättsaktivister är det rättvisa att släppa alla djur fria medan andra absolut inte tycker så, och det tycker inte lagen heller, inflikar någon.

– Kan inte moralen driva juridiken, säger någon annan.

”Diskutera djupare”

Efter att ha diskuterat i en stor grupp delar Mathias Tistelgren in deltagarna i mindre grupper, som diskuterar frågan ett tag, sedan samlas man återigen i den större gruppen.

En av grupperna bestod av Carina Rosén, Per-Arne Andersson och Annika Jonsson.

– Direkt när jag såg annonsen tänkte jag att det skulle bli intressant att diskutera saker lite djupare, säger Carina Rosén och fortsätter:

– Och så har det blivit också. Jag är positivt överraskad över att vi har varit så många. Första gången var vi ett 30-tal, och den här gången cirka 20. Första gången diskuterade vi om förlåtelsen är en handling eller en känsla, det var väldigt intressant.

Annika Jonsson konstaterar att hon upplever ett uppsving för filosofin. Och att detta är bra.

– Det känns som att vi behöver gå på djupet och tänka lite mer kring saker, utvecklar hon.

Per-Arne Andersson håller med båda och tillägger:

– Jag känner mig inte det minsta orolig över att filosofin ska försvinna, den behövs.