Svar till ”Jag vill gå till min fritidsgård”, LT 30/1

Debatt

Julia, jag förstår att du reagerar. Fritidsgårdarna är viktiga och betyder mycket för de som umgås där. Fritidsgården i Stenkullen kommer inte att vara öppen i samma utsträckning som tidigare, under vårterminen 2019.
Vi ser över fritidsgårdsverksamheten nu under våren, för att sätta en ordinarie öppen ungdomsverksamhet från hösten 2019.
Vi kommer informera löpande på fritidsgårdarnas hemsidor vilka öppettider som gäller för respektive fritidsgård under våren.

Karin Persson
verksamhetschef Lerums kommun