Svar till Katarina Kuzmanovic (MP), LT 23/1

Debatt

Katarina Kuzmanovic från MP är inte helt rättvis när hon säger att Centerpartiet i Lerum förespråkade konventionellt jordbruk före ekologiskt jordbruk. Att ta meningar utryckta ur sitt sammanhang är lite missvisande. Centerpartiet ville lyfta fram närodlat och närproducerat, oavsett om det är ekologiskt eller konventionellt. Om man behöver prioritera så väljer vi gärna följande ordning, i första hand svensk ekologiskt producerad mat, i andra hand svenskt konventionellt producerad och i tredje hand EU ekologiskt producerad. Kostnader och tillgång är dock två parametrar man ofta får ta hänsyn till när maten köps in. Redan idag är 36 % av det som köps in till kommunen ekologiskt, något som vi från Centerpartiet tycker är bra. Det betyder dock inte att själva maten på de resterande 64% är giftigt, bara för att den är konventionellt producerad.

Låt oss inte glömma att Sverige har en av de striktaste lagstiftningarna när det gäller både för miljö- och djurskydd. Tyvärr är det så att ekologisk odling ofta ger mindre skördar och Sverige är redan nere i 50% nationell livsmedelsförsörjning på grund av att många svenska jordbrukare har lagt ner sin produktion av livsmedel. Att utesluta produkter från konventionella jordbruk skulle göra oss ännu mer sårbara och vara ytterligare ett dråpslag mot våra bönder. Om detta sker så kommer vi vara tvungna att importera ännu mer av vår mat från andra länder, både ekologiskt och konventionellt producerat som är betydligt svårare för oss att kontrollera.

Centerpartiet har under många år tillbaka påverkat kommunens måltidsverksamhet att köpa livsmedel som är fria från hormoner, antibiotika, GMO samt att också köpa in livsmedel som är producerad med god djuromsorg.
I Lerums kommun är vi på god väg åt rätt håll, något som Centerpartiet som sagt varit pådrivande i. När det gäller inköp av animaliska produkter till kommunens måltidsverksamhet så följer idag 89 % svensk lagstiftning (vilken är striktare än inom EU) när det gäller djurskydd.
De flesta av oss har väl kommit till slutsatsen att vi ska ha mer grönt på tallriken och mindre, men rätt kött (närproducerat) av både hälso- och miljöskäl. Men då behöver vi svensk djuruppfödning för att producera naturgödsel, hålla landskapen öppna och producera klimatsmart mat av hög kvalitet även i fortsättningen.

Eva Andersson (C)
Gunny Kron (C)
Robert Blomberg (C)