Svar till SD Lerum, LT 13/2

Debatt

Svar till SD Lerum, LT 13/2.

Den 16 januari diskuterade kommunstyrelsen ett förslag om att sälja kommunal mark i Floda. Eftersom en majoritet av de politiska partierna tyckte att köpesumman var för låg, beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till samhällsbyggnadsutskottet för att få till stånd en ny värdering.
SD vill gärna hävda att det var de som stoppade försäljningen av tomten till ett underpris i det första skedet, men så var det alltså inte.

Vad SD vidare väljer att bortse från i sin insändare, är att samma ärende kom tillbaka till kommunstyrelsen den 6 februari. Den nya köpesumma som redovisades då var helt marknadsmässig. Med det beslut som sedan fattades om försäljningen av tomten i Floda säkerställde kommunstyrelsen dessutom att de skyddsvärda träd som finns på tomten kommer att få står kvar och området kommer även i fortsättningen kunna vara ett grönt område.

SD:s representanter har i vanlig ordning höga tankar om sig själva och det säger vi inget om. Däremot vänder vi oss mot att SD förvanskar sanningen. Vi är många olika partier som ska samverka i Lerums kommun och att tänja på sanningen tillför inget i det arbetet.

Alexander Abenius (M)
Eva Andersson (C)
Lill Jansson (L)
Christian Eberstein (KD)