Foto: Hogir Alsilevanai
Naturskönt. Campingen ligger vackert intill Aspen.

Tar in nya anbud för campingen

Lerum

I ett kvarts århundrade har Aspen camping haft sin camping vid Aspen. Nu kan det vara slut med det, kommunen har valt att avsluta arrendeavtalet och tar just nu in anbud från alla som vill bedriva verksamhet här.

Arrendeavtalet mellan Lerums kommun och Aspen Camping tecknades på 25 år och löper ut den 30 juni 2019.  Förra våren beslutade politikerna i kommunstyrelsen att säga upp avtalet.

Varför?

– Kommunen vill ge möjlighet för hela marknaden att visa sitt intresse för att utveckla campingverksamheten i området. Lerums kommun har potential att växa som besöksort. Där har campingen en viktig roll och vi ser gärna en utvecklad ambition för området. Därför vill kommunen öppna upp för fler aktörer att visa sina idéer hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas, svarar Annika Sjöberg, chef på kommunens sektor samhällsbyggnad.

Fortsätter

Vad kommer det bli för verksamhet på marken framöver?

– Detaljplanen som gäller för området tillåter ingen annan verksamhet än camping. Det är Lerums kommuns vilja att det fortsätter bedrivas och utvecklas campingverksamhet på området även framöver, då platsen är väl lämpad för detta.

Eftersom det är en upphandling som är under anbudstid kan hon inte avslöja om det finns några intresserade och vilka dessa i så fall är.

Campingens ägare har i en debattartikel berättat att man regelmässigt hjälpt kommunen att lösa bostadsproblem för missbrukare, bostadslösa och asylsökande.

Har Lerums kommun betalat hyra för personer som har bott på campingen?

– Kommunen har ingen som i nuläget beviljas ekonomiskt bistånd för att bo på campingen, inom ramen för Sektor stöd och omsorg. Vi har heller inte avtal med campingen om att tillhandahålla bostad för hemlösa, svarar Annika Sjöberg.

Hon har inte svar på om kommunen längre tillbaka har betalat hyra för boende.

– Men vi vet att vi inte betalar just nu och har inte gjort på många år.

Har Lerums kommun vid något tillfälle haft för avsikt att nyanlända ska bo på campingen?

– Ja, under en period på hösten 2016 arbetade Lerums kommun med en idé som byggde på att nyanlända skulle kunna bo på campingen tillfälligt i villavagnar som kommunen köpt in. I slutändan hittades andra ställen i kommunen som var bättre lämpade att placera villavagnarna på.

Har du något annat du vill säga med anledning av det här ärendet?

– Vi ser fram emot att upphandlingsprocessen slutförs så att det viktiga arbetet med att utveckla campingen kan fortsätta, svarar Annika Sjöberg.

Ägarna till campingen är inte lika tillsiktsfulla.

Hur känns det?

– Som att vi är i ett limbo, vi kan inte göra något, svarar Magnus Björklund, delägare tillsammans med Matti Tiks.

Han vill inte föregå kommunens tjänstekoncession, där kommunen alltså har inbjudit anbudsgivare att lämna anbud på driften av campingen. Sista datum för intresserade är femte mars.

– Men det jag kan säga är att det inte är vår vilja som representeras, förklarar han.

De nuvarande campingägarna har levt med ovisshet under många år. För fem år sedan stod det klart att kommunen med all sannolikhet inte skulle förlänga arrendeavtalet. Därmed har man inte kunnat göra några stor investeringar utan bara nödvändigt underhåll.

Det som nu bjuds ut är enbart marken. Aspen camping äger vägar, hus, elinstallationer.

Campingen och Lerums kommun har olika åsikter om det bor permanentboende där.

– Vi har familjer och företagare som bor under längre eller kortare perioder på campingen, men de har kontrakt på en månad i taget, inte permanentkontrakt. Och det är dem jag tycker mest synd om i det här läget. Deras känslor behöver bli lyssnade på, det här innebär att de får ta upp bopinnarna och hitta någon annan stans att bo, säger Magnus Björklund.