Vad händer i Lerumspolitiken ?

Debatt

På senaste kommunfullmäktige den 24 januari beslutade samtliga partier utom Sverigedemokraterna att Lerums kommun ska tillskjuta det helägda kommunala bostadsbolaget Aspenäs villastad AB ytterligare ett aktieägartillskott med 6,5 miljoner kronor.
Vi reserverade oss mot beslutet på grund av att bolagets verksamhet under de 2 år som bolaget varit verksamt medfört ett stort negativt resultat med ca 3,4 miljoner kr som kommuninnevånarna får stå för.

Vi ställer oss även kritiska till hur bolagets styrelse förvaltar medborgarna skattepengar då bolaget i början av 2018 införskaffat en fastighet i Sjövik för 52 mkr trots att bolaget vid den tidpunkten hade vetskap om att fastigheten värderades till 43 mkr. Att bolaget därtill inte kunnat visa på en verksamhetsplan som kan vända den negativa utvecklingen är det obegripligt hur övriga partier i kommunfullmäktige kan bevilja ett ytterligare aktieägartillskott med 6,5 miljoner kronor.
Värt att notera är att allmännyttiga kommunala bostadsbolag sedan 2008 måste följa affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Man kan ställa sig frågan om det har skett då bolaget under de 2 år det varit verksamt uppvisat ett negativt resultat med 1,1 mkr för 2017 och förväntas redovisa ett underskott med 2,3 mkr för 2018.

Till Aspenäs Villastad AB gjordes tidigare ett aktie­ägartillskott på 4,9 mkr. Till det ska läggas upphandlingsskadeavgiften till konkurrensverket med 2 mkr och det senaste aktieägartillskott på 6,5 mkr. Det innebär att skattebetalarna fått skjuta till 11,4 mkr. Vi menar att det vore bättre att sätta bolaget i likvidation än fortsätta att använda skattebetalarnas pengar till något som liknar Ebberöds bank.
Vi i Sverigedemokraterna har under hela händelseförloppet reserverat oss mot dessa dåliga beslut.

Sverigedemokraternai Lerum
Per Hassel
Ingrid Svensson
Mikael Johansson
Ralf Dahlgren
Glenn Sjögren