Att kalla sig oppositionsparti förpliktigar

Debatt

Svar till Olle Adolfsson (S) och Renée Norgren-Jeryd (S), LT 13/3.

Efter valet genomförde de övriga sju partierna ett valtekniskt samarbete vilket medförde att de lyckades utesluta Sverigedemokraterna från många betydande platser i kommunens olika utskott och nämnder vilket medförde att Sverigedemokraterna blev utan insyn och inflytande, vilket övriga ”oppositionspartier” inte blev och det gör även dem till makthavare.

Då vi precis kommit ur en mandatperiod där övriga ”oppositionspartier” satt i majoritet där deras förehavande under mandatperioden ledde till att det uppstod stora brister i ekonomin som vi fortfarande lider av och kommer att lida av under lång tid. Miljoner pumpas in i AVAB, miljoner försvinner i Systemteknik-skandalen är bara några exempel på hur ”oppositionspartierna” skapade underskott i ekonomin som drabbade/drabbar Sektor samhällsbyggnad som blev/blir eftersatt, likaså förvandlades Sektor stöd och omsorg till en mjölkko och där vi har kunnat se resultatet i insändare angående brister i omsorgen och i en stor personalomsättning samt höga sjukskrivningstal inom sektorn. Etc. etc. etc. Listan kan tyvärr göras hur lång som helst.

När detta tas upp i kommunalfullmäktige sitter ”oppositionspartierna” tysta eller försöker bortförklara. Men det är inte riktigt det som kännetecknar opposition.
Att vara ett oppositionsparti förpliktigar, hittills har den enda opponeringen från denna församling varit gentemot Sverigedemokraterna vilket inte riktigt räknas då vi inte tagit några dåliga beslut bara opponerat oss mot dessa. Vi har framställt goda förslag till åtgärder för att förbättra för Lerums invånare men detta har inte fått gehör hos etablissemanget. Att vara i opposition är mer än bara en titel, det är ett arbete också och där saknas den övriga ”oppositionen” i dagsläget.

Sverigedemokraterna Lerum
Lerums enda RIKTIGA oppositionsparti
Bo Nordström
Ralf Dahlgren
Yvonne Johansson
Glenn Sjögren
Ingrid Svensson
Mikael Johansson
Per Hassel
Conny Carlsson