• Foto: Hogir Alsilevanai
    Musicerande. Musik kan också hjälpa, både att spela själv och att lyssna på. Kjell Emilsson spelar själv en lång rad olika instrument.

Att se tecken på depression

Kommunen

Läkaren Kjell Emilsson beskriver tecken på depression och förklarar hur viktigt det är söka hjälp, och att detta helst ska ske så tidigt som möjligt.

I förra veckan var Kjell Emilsson, hemsjukvårdsläkare i Lerum och Floda, hos Träffpunkten för anhöriga och föreläste om tecken på depression. Det var många som kom för att lyssna.

Kjell Emilsson berättade att så många som cirka 6-7 procent av befolkningen är deprimerade. Bland äldre personer är andelen högre, 15-20 procent. Och ännu högre andel är det bland dem med en allvarlig sjukdom, i denna grupp är det så många som 30-40 procent som är drabbade.

Han konstaterade vidare att det inte är ovanligt att vara nedstämd eller ledsen då och då, men när nedstämdheten och orkeslöshet varar länge än två veckor kan det vara depression.

Samtal och motion

Han pratade också om vad man kan göra åt en depression. Samtal, motion och psykosocialt stöd är olika saker man kan använda för att lindra eller bota.

– Om det inte hjälper kan läkemedel prövas, och i undantagsfall, vid svåra fall, även elchocker.

För att minska risken att drabbas ska man dels bibehålla sociala relationer och dels ta hand om kroppen genom att äta, sova och motionera.

Det finns några tecken att vara vaksam på, tidiga sådana är sömnstörning, aptitlöshet och svårt att ta tag i saker. Det är bra att söka hjälp så tidigt som möjligt.

– Orsaken till att det är bra är för att minska tiden för lidande och för att öka chansen att kunna bli bra eller bättre, säger Kjell Emilsson.

Flera symptom

För att kunna sätta diagnosen depression krävs fem av de intill listade symptomen under två veckor.

– Det räcker inte att man har ett par symptom under en viss tid och senare ett par andra. Uppfyller man detta tycker jag att man ska söka vård. Är man nära att kunna få diagnosen kan man i första hand själv söka information för att göra förebyggande åtgärder. Om det inte räcker kan man också då söka vård.

Bland de äldre som är deprimerade är det ofta så att de mår sämst på morgonen och förmiddagen.

– Just detta är mer uttalat i högre åldrar, säger Kjell Emilsson.

– Vad är äldre personer? undrar någon i publiken.

– Över 65 år, svarar läkaren.

Kroppsliga och kognitiva symptom och misstänksamhet är vanligare hos äldre som symptom på depression.

– Det är också så att olika kroppsliga sjukdomar, som till exempel hjärtkärlsjukdom, demens och cancer, kan utlösa depression. Sjukdomar kan också efterlikna depressiva besvär, det gäller till exempel ämnesomsättningsrubbningar och demens.

Tydlig ärftlighet

Kjell Emilsson berättar också att det finns en tydlig ärftlighet. Och förklarar vidare att depression och ångest kan finnas separat men att de är vanligt förekommande tillsammans.

Hög konsumtion av alkohol kan orsaka depression men kan också vara ett sätt att självmedicinera.

– Svårt att veta om ångesten beror på missbruk eller om det finns en depression i botten. Man får avgifta och se vad som finns kvar, säger läkaren.