Bibliotek en betydande arena för intergration

Debatt

Svar till SD Lerum, LT 6/3.

SD! I ett mångkulturellt samhälle där ursprungsbefolkning, minoriteter, asylsökande, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, gästarbetare och nyanlända finns så är biblioteket en betydande arena för integration. Böcker på andra språk samt material till etniska minoriteter tycker vi ska lyftas fram som något positivt och värdefullt för oss alla. Ni var det enda partiet som i en insändare opponerade ”att det inte gagnar integrationen att vi börjar köpa in litteratur på afrikanska språk eller arabiska”. Är det bara dessa språk ni protesterar mot? På biblioteket kan man hitta böcker på jiddisch, polska, isländska, romani, nederländska, kurdiska, finska, franska osv. Är dessa okej att köpa in?

För oss miljöpartister är det svårt att försvara konstgräs med granulat gjorda på uttjänta bildäck trots rapporten som Kemikalieinspektionen och Norge gjorde 2005 som visar att miljörisken med konstgräs med granulat från gamla bildäck bedöms vara små och lokala. Det är inte någon hälsorisk att vistas på konstgräs med granulatet som kommer från gamla uttjänta bildäck men dessa läcker ut zink och fenoler. Det vi ser är att EU har utarbetat en standard för konstgräs utomhus med nya miljövänliga material. Varför försvarar vi konstgräsplaner? Fördelarna är två, fotbollkonstgräs förlänger fotbollssäsongen och är tåligare än vanligt gräs samt vi vet hur viktig fotbollen är för samhällsnyttan ur både ekonomisk, social och hälsoaspekt. Dessutom största källan till spridning av mikroplaster är inte konstgräs med granulat utan bilen. Antalet konstgräsplaner i Lerum är begränsad till några få medan antalet registrerade bilar i Lerums kommun är över 20 000 stycken.

Slutligen vill vi bemöta att ni har självutnämnt er i LT till Lerums enda oppositionsparti. Vi frågar oss vem bedriver oppositionspolitik? Partiet som flest gånger har röstar på Moderaternas förslag det är Ni!

Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP)
Rutger Fridholm (MP)

Källhänvisning
Källqvist Torsten (2005), Miljörisikovurdering av kunstgresssystemer Norsk institutt for vannforskning NIVA på uppdrag av Statens forurensningstilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt og radiumhospitalet (2006) Kunstgressbaner – vurdering av helserisiko for fotballspillere
Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv – en lägesrapport https://www.kemi.se/global/pm/2006/pm-2-06.pdf