Bygger ny rondell

Gråbo

På senaste kommunstyrelsesammanträdet beslutade politikerna om en flermiljonsatsning på trafiklösningar vid olycksdrabbad väg i Gråbo.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medel, samt skriva på ett samverkansavtal med Trafikverket, för en ny rondell i korsningen mellan Gråbovägen och Olstorpsvägen, ett vänstersvängfält i korsningen mellan Gråbovägen och Lundbyvägen. I samma beslut satsar kommunen ytterligare på platsen genom att bygga om busshållplatsen Stora Lundby Kyrka samt byggnation av en gång- och cykelväg mellan Olstorp och Gråbo. Totalt satsar kommunen 20 000 000 kronor på trafiklösningarna.

– Det är nu oerhört glädjande att Trafikverket och kommunen med detta beslut kan påbörja byggnation av cirkulationsplats, så trafiksäkerheten utmed Gråbovägen kan öka. Att då samtidigt kunna möjliggöra en säker gång och cykelväg mellan Gråbo och Olstorp är också väldigt positivt, säger Eva Andersson, Centerpartiets kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad i ett pressmeddelande.