Dömdes till fängelse men frikändes helt i högre instans

Kommunen

Tingsrätten dömde mannen, som bor i Lerums kommun, för grov kvinnofridskränkning. Straffet sattes till 10 månaders fängelse och dryga dagsböter. Nu har dock en högre instans, Göta hovrätt, frikänt Lerumsbon helt.

I början av förra året meddelade Skaraborgs tingsrätt att den 46-åriga mannen skulle dömas för grov kvinnofridskränkning. Straffet blev tio månaders fängelse och att betala 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan, som han enligt domstolen hade utsatt för misshandel. Tingsrätten konstaterade i sin dom att bevisningen i huvudsak utgjordes av kvinnans berättelse, men att denna var trovärdig.

Domen överklagades. Och nu har Göta hovrätt helt frikänt mannen, avslagit kvinnans skadeståndsyrkande samt upphävt beslut om att han ska betala avgift till brottsofferfonden.

Hovrätten hade samma skriftliga bevisning som tingsrätten, därutöver hade mannen denna gång åberopat skärmdumpar med sms-konversationer samt ett vittne.

Kontrollbehov

Vissa saker förtydligades vid denna rättegång, till exempel stod det i åtalet att paret hade en gemensam bostad. Mannen förnekar detta, och säger att han har bott i sin bostad i Lerums kommun innan, efter och under förhållandet. Den här gången hade han också ett vittne, en kompis som berättade att kvinnan har ett starkt kontrollbehov. Kompisen berättade också att han och 46-åringen fick umgås i smyg, eftersom kvinnan ogillade deras vänskap, och att 46-åringen hade försökt lämna kvinnan, men att hon då tagit hans identifikationshandlingar.

Bevisning

Hovrätten konstaterar att det helt saknas bevisning i form av rättsintyg eller journalanteckningar från sjukvården, och att detta är särskilt anmärkningsvärt med hänsyn till en misshandel, som ska ha polisanmälts några dagar efter att den skulle ha begåtts. Det finns bilder på skador, men det framgår inte när bilderna är tagna, och som hovrätten förstår det är det samma bilder som åberopas för gärningar som ska ha begåtts vid två olika tillfällen. Även i ett tredje misshandelstillfälle, som åklagaren åtalat mannen för, saknar hovrätten bevisning.

I domen står det ”Slutsatsen av den bevisning som åklagaren presenterat till stöd för åtalet blir att inte någon av de åtalade gärningarna är styrkta. Och det samma gäller även med beaktande av den övriga bevisningen som har presenterats. Åtalet ska därför ogillas.”