Ekonomi- och vinststyrd vård

Debatt

Den samlade röd-gröna oppositionen ser med stor oro på hur majoriteten i Lerums kommun ivrar, ur ett rent ideologiskt perspektiv, för entreprenörsalternativ i välfärdssektorn. Med ett entreprenörsalternativ frånsäger sig majoriteten styrning och ledning av välfärden.

Varför är det problematiskt? Effekterna av konkurrensutsättningen genom privatisering är i slutändan negativa. Ur vårt perspektiv är det inte driftsformen som är av vikt utan vilka som är chefer och vilket stöd dessa har. Birgitta Landahl ordf. i Vision i Lerums kommun m.fl. påpekade i en tidigare insändare härom året: Att ge chefer rätt förutsättningar är med andra ord en oumbärlig investering i en effektiv och hälsofrämjande verksamhet. Visions chefsmedlemmar efterfrågar framförallt mer stöd inom administration och lokalfrågor, men många saknar också rätt stöd inom IT, ekonomi och HR.

Det idealiserande bilden av privatiseringen tar inte upp det faktum att kommunen har det yttersta ansvaret för verksamheter som skola och omsorg även när det inte går ihop för den privata aktören. Vi har genom åren vittnat om sämre anställningsvillkor och sämre anställningstrygghet för de anställda inom den privata sektorn t.ex. minns alla städföretaget Sodexo.

Alliansens centrala strategi har varit att använda ekonomiska argument och vädja till invånarnas sunda förnuft på vad som är med givna ekonomiska ramar möjligt att genomföra. Men det är farligt att vada i privatiseringens vatten när skattebetalarnas vinst sker på bekostnad av arbetarna och cheferna samtidigt som kostnaden för kommunerna blir i slutändan reell. Stärk kvaliteten i välfärden istället eftersom det finns starka skäl att gemensamt äga vissa typer av samhällstjänster!

Renée Norgren-Jeryd (S)
Kommunalråd
Anette Holgersson (V)
Ordförande
Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP)
Ordförande