Ingemar Brink Foto: Björn Dinau

Fånga förändring!

KRÖNIKAN

Många av oss som bor i snabbväxande förortskommuner ser vår omgivning förändras snabbt. Skogsdungar blir villaområden. Åkrar och hagar fylls med lägenhetslimpor. Blåbärskullen blir industriområde. Vägar bryter fram, breddas och rätas för att svälja fler bussar och bilar…
Förändringar av det slaget är inget nytt. Det som är centrala Göteborg idag var en gång sumpmark. Kanske ett fågelparadis?

Vi som flyttar till förorter för att få mer utrymme och bra luft drar nytta av förändringen. Samtidigt vill vi gärna att det ska stanna vid hur det är nu. Bra att vi får bo här, men inga fler.

Samtidigt glömmer vi fort hur det var före schaktmaskiner och byggare erövrade nya områden. Hur gick vägen förut? Hur såg det ut innan villorna byggdes här? Fint är därför när hållpunkter bevaras.

Som här i Öjersjö där vi ändå har det första skolhuset kvar, snuttar av gamla vägen, jordkällare, stenmurar, några mer ursprungliga hus. Och den delvis bortspolade och i sankmark nersjunkna 1700-talsvägen ner mot Sävedalen, Stans väg.
Den får nu nytt liv med kommunal insats.

Hur ska vi bättre minnas hur det var? Bilder säger mycket. Låt mig här hylla målaren Mikael Raatikainen som under första hälften av förra seklet med sina tavlor dokumenterade tusen och åter tusen gårdar och villor i främst Västsverige. Inte minst var han aktiv i det som nu är Härryda, Partille och Lerums kommuner. På tidigt 40-tal var han bosatt i Skulltorp Västergård i Partille, 1946 – 1950 var Svensatorpet under Dalagården nära Hällingsjö hans hemvist.

Den finlandsfödde konstnären hade rejäl aktionsradie. Under åren i Partille målade han till exempel mycket i Gråbo. Säkert finns det en hel del från Partille också, även om jag inte upptäckt några. Från Hindås, Rävlanda och Hällingsjö finns mängder av precisa om än lätt naivistiska målningar av hus och gårdar. Fantastiska dokument som visar det förgångna.
Hur ser det ut 2019? Låt oss också nu dokumentera hur det ser ut nu. Lita på att allt förändras.

  • Ingemar Brink