Följetongen om Tuvängen

Debatt

Nästan varje vecka finns i Lerums Tidning en artikel om vanvården av våra äldre på Tuvängen och nästan varje vecka läser man om att det gjorts en anmälan, att ledningen tycker att det är förfärligt och oacceptabelt, att en handlingsplan har upprättats etc. Men det tycks inte hända någonting. Man skulle önska att t.ex. vara en häst, hund eller annat djur. För dessa varelser finns det nämligen Djurskyddslagen (2018:1192), som träder i kraft den 1 april 2019. Lagens syfte är att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

Tyvärr saknas det en motsvarande lagstiftning för vara äldre, som ofta är dementa och inte kapabla att kräva sin rätt. Finns det inga anhöriga, som kämpar för dem, kan det hända vad som helst. Dessa människor tillhör de mest utsatta i vårt samhälle, trots att de har arbetat ett helt liv och aktivt bidragit till vårt välstånd. De har helt enkelt gjort rätt för sig, vilket är en ödets ironi, när de styrande inte håller sin del av samhällskontraktet.

I detta sammanhang talas det ofta om nedskärningar och besparingar. Sådana skall absolut inte drabba våra äldre. Det finns så mycket annat det öses pengar på, vilket är en skandal.

Det är kanske dags att bredvid all ideell verksamhet för nytillkomna grupper i vårt samhälle bilda en s.k. rättshjälpsgrupp för våra äldre, som hjälper till att tillvarata deras intressen.

En Karlsson som inte går på utan i taket