• Foto: Carina Svensson
    Roligt. Margareta Jahrsten är sagoberättare i den ideella föreningen Allas barnbarn.
  • Foto: Carina Svensson
    Roligt. Margareta Jahrsten är sagoberättare i den ideella föreningen Allas barnbarn.
  • Foto: Carina Svensson
    Roligt. Margareta Jahrsten är sagoberättare i den ideella föreningen Allas barnbarn.

Givande sagoläsning

Lerum

Margareta Jahrsten läser sagor för barnen på Pärlans förskola på ett inlevelsefullt och spännande sätt.
Möten mellan olika generationer, ökad läslust och ett väckt intresse för litteratur är några av vinsterna med Allas barnbarn.

Hur tycker ni att det är när Margareta kommer?

– Det är kul, ropar alla barnen glatt i kör.

Allas barnbarn är en fö- rening där äldre personer läser sagor för barn. Före- ningen finns i Lerum. Och en av dem som är med är Margareta Jahrsten. Hon har sedan många år tillbaka läst regelbundet för de äldre barnen på Pärlans förskola i Equmeniakyrkan i Lerum.

– Jag har varit med i så många år nu att det händer att jag träffar högstadieelever som jag läste för när de gick på förskolan. Det är väldigt roligt att prata med dem nu när de är äldre, konstaterar hon och fortsätter:

– Personalen här läser också mycket för barnen, men det blir något annat och lite speciellt när det kommer någon utifrån.

Sjunger ramsor

Hon delar upp barnen i två mindre grupper och läser sedan för varje grupp i en halvtimme och är noga med att barnen sitter upp och är koncentrerade under tiden. De allra yngsta får vänta tills de blir lite äldre innan de får vara med.

Margareta har rutiner kring sina sagoläsningar, hon ringer till exempel alltid i en klocka när hon ska börja. Och så har hon med sig mjukisdjur, och gör olika ramsor.

Djur och natur

– I slutet brukar vi ta upp fågelboken och prata om en sorts fågel och lyssna på hur den låter. Barnen är jätteduktiga och det är så roligt när de kommer tillbaka och säger att de har sett en fågel vi har pratat om ute, som till exempel koltrasten. Jag valde den boken för att jag själv tycker att det är roligt med natur och fåglar, och för att det är en väldigt bra bok, förklarar hon.

Margareta läser en hel saga per gång. Processen för att hitta rätt böcker kan vara lång.

– Ibland lånar jag en hel hög böcker på biblioteket, men efter att ha gått igenom dem är det kanske bara en jag använder, säger hon med ett skratt.

Förutom att berättelsen ska vara bra vill hon också ha tydliga och bra bilder.

Söker läsare

Allas barnbarn finns på många olika håll i landet. Nu söker man nya läsare i Lerums kommun. Margareta poängterar att den som läser inte måste komma varje vecka.

– Som pensionärer vill vi ofta var fria att göra vad vi vill, många vill inte ha något de måste gå till varje vecka. Och därför är det viktigt att säga att man inte måste läsa varje vecka. Jag försöker komma så regelbundet som möjligt, en gång i veckan, men ibland går det inte. Är jag bortrest eller sjuk eller inte kan av någon annan anledning så får läsningen vänta tills jag kan.

Varför ska man anmäla sitt intresse?

– För att man får så väldigt mycket tillbaka. Det är väldigt roligt. Jag tror att det också utvecklar språket och väcker intresset för litteratur. Och så är det bra att olika generationer möts, alla barn har inte någon äldre i sin närhet.

Kan vem som helst läsa?

– Nej, man måste tycka att det är roligt att vara med barn.

Det är Berit Hedberg som är kontaktperson för Allas barnbarn i Lerum, kontaktuppgifter till henne finns på allasbarnbarn.se. Den som vill bli sagoberättare kan också anmäla intresse på biblioteket.