Hur mycket sparar man på att stänga badet?

Debatt

Var i torsdags kväll på kommunfullmäktigemöte i Lerum. Vi var cirka tio medborgare som var där för att bevaka interpellationen lämnad av MP angående stängning av badet i Parasollen. Det är fortfarande flera frågor som är obesvarade från kommunens sida. Hur mycket sparar man genom att stänga detta bad? Ni talar om 700 000 kronor men hyran på 200 000 måste kommunen betala fram till 2121.

Strax innan denna fråga togs undrade ett parti om det kommer att sparas på skola, omsorg och äldrevård och fick då till svar att det inte kommer att sparas utan de sektorerna har fått tillskott. Ni sa också att olika sektorer inte ska ställas mot varandra. Men var är detta? Äldre ställs mot skolor och förskolor, för vi i Gråbo har ju redan fått så mycket så då kan vi lägga ner Parasollenbadet. Vi har fått ett nytt torg, nya bostäder, nya skolor och Nya Lundbygården. Där får vi ställa oss på kö nu när vi inte har möjlighet att bada i Parasollen.
Skattebetalare