Foto: Hogir Alsilevanai
Ska förändra. Ingrid Gutenius, Christian Eberstein, Helene Stenberg och Lotta Jonzén.

Krafttag för bättring på Tuvängen

Lerum

Ledningen beklagar att det som föranledde Lex Sarah-anmälningarna på Tuvängens äldreboende kunde ske. Nu lovar de bättring, och arbetar hårt för att boendet ska bli bättre för både de boende och personal.

Skandalerna har varit många. De nyligen gjorda Lex Sarah-anmälningarna är inte de enda, och avvikelse­rapporterna på boendet är många. Men nu ska det bli ordning på Tuvängens äldreboende. De som ska se till att så blir fallet är Christian Eberstein, Kristdemokratiskt kommunalråd med särskilt ansvar för stöd och omsorg, Lotta Jonzén, vikarierande verksamhetschef samt Helene Stenberg och Ingrid Gutenius, båda är chefer på Tuvängen.

– Jag har satt upp Tuvängen som en egen och viktig punkt för vad jag ska arbeta med då ett av våra politiska mål är att höja kvalitén och öka nöjdheten. Nu har jag hört hur förändringsarbetet ska ske, och jag är övertygad om att det kommer att fungera, säger Christian Eberstein, som dock också vill poängtera att det finns mycket som fungerar väl på boendet idag.

Nyrekrytering

Lotta Jonzén tillägger:

– Vi kan konstatera att det förändringsarbetet som vi gjorde i höstas inte har räckt. Nu har vi vänt på alla stenar för att komma till botten med problemet och hitta de utmaningar som finns. Och jag är väldigt nöjd med rekryteringen av Helene Stenberg, sedan några veckor tillbaka, och Ingrid Gutenius som chefer på boendet. Vi vill ha trygga, nöjda brukare och ser att vi har haft brister i till exempel kontinuitet i ledarskap.

Hon fortsätter om de senaste Lex Sarah-anmälningarna:

– Det är förfärligt och beklagligt, sådant får inte förekomma. Den typen av medarbetare vill vi inte ha på kommunens boenden och den personen arbetar heller inte kvar.

Är personen förflyttad?

– Nej, personen arbetar inte längre i Lerums kommun.

Förändring

Ingrid Gutenius tillägger:

– Det är svårt att förklara det som varit, det är beklagligt och helt oacceptabelt. Så ska det helt enkelt inte vara.

Kommunalrådet Christian Eberstein vill ändå tydlig­göra att det finns medarbetare som verkligen brinner för sitt arbete och som gör ett mycket gott sådant. De övriga instämmer.

Kvartetten välkomnar att händelserna har kommit upp till ytan, för då kan förändring ske.

Det var en vikarie som hade civilkurage nog att dels trotsa en ordinarie anställd och sedan också berätta om hur personen behandlade de boende.

Varför har inte någon i den ordinarie personalstyrkan upptäckt detta tidigare?

– Den ordinarie personalen arbetar oftast ensamma med de äldre, svarar Ingrid Gutenius.

En lång handlingsplan har gjorts för att säkerställa att inte samma sak händer igen. Det som kommer att ske är bättre kontroller vid ny­anställning, ett stärkt ledar­skap, att boendets chefer är mer närvarande, kompetensutveckling och ett starkare kvalitetsarbete.