Kvinnor och män får olika förutsättningar i media

Debatt

Vi är ett av världens mest jämställda länder, men vi är ännu inte helt jämställda. Detta märks bland annat fortfarande när man analyserar intervjuer av kvinnor och män.

Kvinnor får ofta rollen att berätta om personliga erfarenheter och det är vanligare att kvinnor får representera allmänheten. Män får i större utsträckning uttala sig som experter eller tales­personer. Frågorna som ställs till män och kvinnor skiljer sig åt även dem. En kvinna får exempelvis oftare frågan hur hon kombinerar sitt arbete med ett eventuellt familjeliv, jämfört med vad hennes manliga kollega får. Även bilden som skildras av de manliga och kvinnliga politiker, företagsledare och idrottare som intervjuas skiljer sig åt. Medan kvinnorna porträtteras som lite skojigare, annorlunda och mindre allvarliga, får männen stå för bilden av beslutsamhet, styrka och mod. Bilderna till intervjuerna visar oftare en kvinna som ler eller skrattar än en man. Mannen får istället posera med allvarlig och bekymrad min.

Kvinnor utgör cirka hälften av världens befolkning. I det globala nyhetsflödet var dock knappt en fjärdedel kvinnor enligt ” Who makes the news – Global Media Monitoring Project Report 2010”. Sverige var något bättre – med 32 % av artiklar eller ett tv/radio-inslag som handlade om kvinnor.

Att kvinnor är både underrepresenterade som nyhetssubjekt och fortfarande får andra frågor än sina manliga kollegor är problematiskt. Det visar att bilden av kvinnan som mindre professionell och mer privat lever kvar. Detta påverkar takten mot ett jämställt samhälle. Kvinnors erfarenheter och perspektiv riskerar att hamna i skymundan eller helt saknas i viktiga frågor.

I fredags var det internationella kvinnodagen 2019. Vi har en regering som kallar sig feministisk, vilket är bra, men dessvärre är detta något vi märker väldigt lite av. Vi behöver se de strukturer och förutfattade meningar som biter sig kvar på alla nivåer och börja prata om hur det påverkar kvinnor i hela landet, från alla bakgrunder. Vi kommer inte stanna innan vi uppnått ett jämställt samhälle.

Ulrica Schenström
Ordförande Moderatkvinnorna
Anna-Lena Holberg
vice ordförande Moderatkvinnor Västra Götaland
Marie Jungtell
ordförande Moderatkvinnor Lerum