• Foto: Hogir Alsilevanai
    Aspen Camping.
  • För några veckor sedan berättade Lerums kommun och Aspen camping hur de såg på campingens framtid med anledning av att verksamheten lades ut på anbud, från Lerums Tidning den 27/2

Lerum kan bli utan camping

Kommunen

Lerums kommun lade ut campingen på anbud – men det var ingen som ville driva verksamheten vidare. Om det beror på orealistiska krav eller något annat är i nuläget oklart.
De nuvarande ägarna hävdar det första, och vill nu lägga ett bud på marken. Annars riskerar kommunen att stå utan camping om några månader.

Ägarna till Aspen camping konstaterar upprört att den verksamhet som de har bedrivit i ett kvarts århundrade nu riskerar att upphöra. De har inte lagt anbud på att driva campingen vidare. Och det har inte någon annan heller.

– Reglerna för att få lägga anbud var orealistiska på grund av alla krav som ställdes. Ett slavkontrakt som ingen arrendator skulle kunna godta, vilket också visade sig i att ingen lämnade anbud, konstaterar campingens ägare Magnus Björklund och Matti Tiks.

Ekonomiskt lidande

De säger vidare att tjänstemännen i anbudsförfarandet har lagt in subjektiva och negativa omdömen om Aspen camping, och att de även gjort egna antaganden om vad som skulle kunna övertas av ny arrendator.

Ägarna menar att de har tillfogats ett stort ekonomiskt lidande genom att beslutet dröjt, vilket har gjort det omöjligt att marknadsföra, hyra ut stugor eller sälja säsongsplatser till gäster inför 2019.

Magnus Björklund och Matti Tiks förklarar nu att de har ett bud att förhandla om, de vill nämligen att Lerums kommun ska sälja marken till Aspen camping.

– Vi kommer att fortsätta vår avveckling, som vi redan påbörjat, om inte detta bud antas snarast. Ett skriftligt svar med beslut om försäljning av marken bör vara klart senast 20 mars, säger ägarna och fortsätter:

– Om inte Lerums kommun vill förhandla om detta blir konsekvensen att kommunen står utan camping sista juni. Och då ser fastigheten ut som den såg ut 1994, då Aspen camping fick arrende på fastigheten på 25 år, det vill säga en ängsmark utan ekonomiskt värde.

Kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius, Moderaterna, förklarar att han inte kan kommentera frågan om försäljning av marken:

– Det jag kan säga är att vi ska diskutera frågan i politiken, säger kommunalrådet.

En tystnadskultur

Campingens ägare skräder inte orden för hur dåligt de tycker att ärendet är skött. I ett mejl till en lång rad politiker skriver de ”Lerums kommun har genom den tystnadskultur och sitt sätt att hantera Aspen Campings vilja till dialog bemött oss med tystnad eller svar av noll och intet värde. Detta har medfört att vi inte har något som helst förtroende för den del av tjänstemannakåren som varit inblandade i hanteringen av våra förfrågningar, yrkanden om svar på frågor eller hanteringen av våra skrivelser till Lerums kommun.”

Skrivelsen fortsätter ”Beträffande politiker under tidigare mandatperioder har vi samma uppfattning. Politikerna har delegerat allt till tjänstemän och de tillfällen vi träffat politiker har dessa möten inte gett oss några som helst svar heller. Man har visat ett totalt ointresse för Aspen Camping och detta företags betydelse för turismen, arbetstillfällen för skolungdom och mervärden för handel och service i Lerum.”

Åsa Thulin kommunikatör på Lerums kommun svarar på frågor:

Fick kommunen in några anbud på att driva campingen?

– Nej, det fick vi inte.

Vet ni varför?

– Enligt vår bedömning, efter att tjänstekoncessionen varit ute, matchar inte de förutsättningar som finns för området idag de ambitioner vi önskar för en camping på platsen. Vi behövde utvärdera det mot marknaden, och nu har vi fått bra input från flera håll för att arbeta vidare med utvecklingen av hela området. Det kan bland annat handla om att området för campingändamål behöver bli större. 

Odelad bild

Nuvarande arrendator anser att tjänstekoncessionen var orealistisk och att tjänstemännen har bemött dem med tystnad samt att det har funnits felaktigheter i underlaget.

Har du någon kommentar?

– Vi delar inte bilden av att vi mött arrendatorn med tystnad. Under den tid som processen med tjänstekoncessionen pågick kunde vi inte diskutera den. I övrigt har vi och har genom åren haft dialog med arrendatorn på många olika sätt. Vi vill ha en modern campingverksamhet för besökare och Lerumsbor. Att byta inriktning tar tid. Vi kan behöva se över förutsättningarna för området igen och vi är medvetna om att det kan innebära att det inte är någon campingverksamhet på området under en tid.

Vad som händer härnäst i ärendet?

– Vi fortsätter arbetet med att se över förutsättningar i hela området, för att kunna ha en modern campingverksamhet i Lerum. Exakt hur vi går vidare diskuterar vi just nu. Det pågår också ett tillsynsärende om olovliga byggnader på området, den processen pågår, svarar Åsa Thulin.