Neddragningar?

Debatt

Jag är kommuninvånare i Lerum och jag har fått höra från olika håll att tjänstemän fattat ett beslut om ytterligare personalneddragningar i äldreomsorgen i Lerums kommun. Stämmer det att man nu under våren ska dra ner personalstyrkan till en personal på natten på äldreboendena Ekebacken och Lilla Lundbygården samt att personalen i hemtjänst natt ska arbeta ensamma? Om detta stämmer så ställer jag frågan till ansvariga politiker, på vilket sätt dessa personalneddragningar ska öka tryggheten för våra äldre och förbättra arbetsmiljön för personalen?
Anhörig