Protester mot stängd bassäng

Gråbo

Ett möte med två av kommunalråden och tjänstemännens chef. Det blev resultatet av en aktion där mängder av personer konfronterade politikerna och protesterade mot beslutet att stänga bassängen i Parasollen. I eftermiddag träffas parterna.

Det finns flera grupper som använt bassängen som känner sig illa behandlade av kommunen. I torsdags tog sig företrädare till Dergården för att göra sin röst hörd i samband med politikernas möte i kommunfullmäktige.

– Vi var 60-70 personer och det finns 500 namnunderskrifter, jag hade lagt ut listor på fem ställen i Gråbo, Lerum och Sjövik, säger Elisabeth Wickelgren, ledare i vattengymnastik.

Protestaktionen mynnar nu i ett möte med kommunalråden Lill Jansson (L) och Eva Andersson (C) samt Marie F Nilsson, verksamhetschef på sektor lärande. I eftermiddag träffas de i Parasollen och inför mötet svarar de två politikerna på frågor via mail.

– Vi vill träffa dem som påverkas av beslutet och höra hur de tänker om framtiden och vad de har för idéer. Vår utgångspunkt är alltid att försöka hitta en lösning.

Var det rätt beslut att stänga bassängen?
– Beslutet är fattat av tjänstemännen i förvaltningen. Deras uppgift är att hålla sig till den budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Precis som alla andra måste de väga kostnader mot varandra och prioritera mellan olika saker. Deras bedömning är att 700 000 kronor är en för hög kostnad i förhållande till den tid som bassängen används nu när simskolan har flyttat till en ny privat aktör i Gråbo.

Det finns de som ifrågasätter den höga kostnaden, är ni säkra på siffran?
– Ja, enligt våra beräkningar så stämmer den siffran. Hyran är cirka 220 000 kronor och driften kostar 480 000 kronor om året. Utöver det tillkommer städning och en lite kostnad för administration och bokning av tider.
Kritik mot besparing

Bara 15 procent av de möjliga timmarna utnyttjas, men den siffran hade kunnat vara betydligt högre, enligt kritikerna.

– Om det är dålig beläggning så måste man ju marknadsföra, det är ingen som vet om att den finns, hävdar Anna-Lisa Thorvaldsson.

Hon är deltagare i en grupp som på grund av reumatism och olika skador har utnyttjat bassängen sedan 2002. Liksom Elisabeth Wickelgren accepterar hon inte argumentet om besparingskrav. Bland annat på grund av att den alternativa poolen i Gråbo inte är handikappanpassad.

– Det kanske känns enkelt att dra in pengarna, men det kanske kostar i en annan ände, säger Anna-Lisa Thorvaldsson.

Elisabeth Wickelgren har förgäves letat efter underlag till beslutet.

– Vi tycker fortfarande inte att det här är rätt skött. Det finns inte några protokoll och ingenting är diariefört, säger hon.

Anledningen är att beslutet är taget av tjänstemännen, som till skillnad från politikerna inte behöver diarieföra sina beslut i löpande verksamhet. Om beslutet kan komma att dras tillbaka kan inte Eva Andersson och Lill Jansson svara på i dagsläget.

– Däremot vet vi att kommunen har begränsat med pengar och måste prioritera kärnverksamheter som förskola, skola och äldreomsorg.