Svar angående slöjförbud

Debatt

Svar till Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP) angående slöjförbud, LT 13/3.

Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP) replikerar på vår insändare den 20/2 2019 med budskapet att vi Moderatkvinnor och alla andra som menar att påtvingad slöja är ett kvinnoförtryck och att slöja på barn borde förbjudas, själva står för en form av förtryck. Katarina anser att vi genom vår debatt avhumaniserar kvinnor i slöja, burka eller niqab och menar att man borde normalisera slöjan och att slöjan minskar objektifieringen av kvinnor vilket därmed kan leda till att man blir bedömd utifrån sin personlighet och inte sitt utseende. Katarina avslutar sitt inlägg med”…vi stöttar allas rätt att välja i solidaritetens namn.” Vi vill påstå att det är precis det Katarina inte gör. Många flickor och kvinnor i Sverige saknar rätten att själva välja att INTE bära slöja. De riskerar att bli trakasserade, hotade och misshandlade om de inte har på sig slöja. Det är dessa flickors och kvinnors rätt vi värnar om.

Sara Mohammad, ordförande i GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) har sagt att kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Sara Mohammad vill även förbjuda slöja på barn.

Devin Rexvid som forskar kring hedersstrukturer och hedersförtryck ser slöjan som problematisk och skulle vilja se ett förbud för barn – åtminstone barn yngre än 12 år. Innan dess menar han att det inte går att prata om egna val.

Mot bakgrund av Katarina Kuzmanovic Krasniqis resonemang kring att, i solidaritetens namn, värna om det fria valet så undrar vi vad Katarina vill säga till alla de flickor och kvinnor som lever i en situation där de inte kan välja bort slöjan? – Alla de som inte äger rätten att göra egna val.

Anna-Lena Holberg
Marie Jungtell
Jinous Andersson
Moderatkvinnorna i Lerum