Svar till SD om biblioteken

Debatt

Svar till SD Lerum, LT 6/3.

På kommunfullmäktige i februari antogs en biblioteksplan tänkt att ligga till grund för bibliotekens verksamhet.
Sverigedemokraterna motsade sig detta förslag på grund av att planen bland annat inkluderade en rad om att biblioteken fortsatt skulle köpa in en del böcker på andra språk än svenska. Detta tycker jag är mycket märkligt resonerat.

För det första är det en väldigt liten mängd böcker det rör sig om. Jag tycker gott att alla som vill ha något att läsa på sitt modersmål eller annat språk man kan och vill använda sig av ska få den möjligheten. Själv uppskattar jag t.ex. ofta bibliotekens engelska utbud.

Jag har många gånger önskat inköp och varje gång har den trevliga personalen snabbt hjälpt mig att beställa in de önskade böckerna. Det har aldrig hänt att jag nekats på grund av att det inte skulle funnits plats eller för att pengarna inte skulle räcka till. Jag vågar påstå att den lilla mängden böcker på andra språk än svenska utgör en försvinnande liten del av bibliotekens budget, en del som i gengäld är till glädje för väldigt många människor.
Vidare är det jättebra att det finns böcker på olika språk för den som vill lära sig ett nytt språk eller kanske fräscha upp sina kunskaper.

Lerums bibliotek har idag en fantastisk verksamhet som jag är mycket glad att få kunna ta del av och som jag hoppas även fortsatt får ha den enorma bredd och mångfald som den har idag.

Daniel Eriksson
Ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de Gröna