Tillgängliga lekplatser i vår närmiljö

Debatt

Vi är en förskola i Stenkullen. Ett av våra pedagogiska uppdrag är att lära barnen om vår närmiljö, samt att besöka och vistas i den, när tillfälle uppstår. Det är således en pedagogisk ide och inte ett ”tidsfördriv”.

Vi besöker sopstationer, skog, affärer, brandstation, teaterföreställningar, bibliotek och olika lekplatser i vår närmiljö.
Ibland är det lekplatser som tillhör en bostadsrättsförening, vi kan till exempel ha barn som bor där, som vill visa ”sin” lekplats och tycker det är kul att visa var de bor och ta med sina förskole­kompisar dit.

Det händer lite nu och då att en ”arg tant” kommer ut och säger att vi inte får vara på lekplatsen, inte ens om vi har barn med oss som bor i området.

Då har vi en del fråge­ställningar:
Vad är en lekplats till för? I begynnelsen och även nu byggs lekplatser för att barn ska leka där. Idag står många lekplatser tomma hela dagarna för att barnen som skulle ha lekt där är på förskolan.
Hur kan boende i bostadsrättsföreningen se det som störande att barn leker på en lekplats?
Borde det inte kännas som en ynnest att barnen vill utnyttja de lekredskap som är satta dit av just den anledningen?

När vi går till en lekplats med våra barn, så ser vi till att de inte springer i folks privata trädgårdar, att de inte plockar i andras saker och att de inte förstör något.
Skulle våra barn förstöra något, så tar vi ansvar för det och ser till att det blir ersatt, något annat vore inte ens tänkbart. Vi lär våra barn att vara aktsamma och visa respekt för det man får utnyttja, det gäller allt från, biblioteksböcker, skogs­utflykter och lekplatser.

Vi ber er ”arga tanter” att tänka efter en gång extra innan ni går ut och skäller i barnens närvaro. De hör också och känner sig undanskuffade, en del från ”sin egen” lekplats. Tänk också på vilken sorts vuxna ni själva vill möta i framtiden. Respekt föder respekt.

Citat ur läroplan för förskolan:
”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet”.

M v h barn och pedagoger på Knattebo förskola