Var finns oppositionen, SD?

Debatt

Svar till SD Lerum, LT 27/2.

Sverigedemokraterna i Lerum ser sig som det enda oppositionspartiet i Lerum. Detta är en tydlig beskrivning om hur SD ser på sig själva och ständigt gör sig till tolkningsföreträdare. De har missat att det finns ytterligare partier som är i opposition, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Det mesta i politiken lyckas denna samling få om bakfoten. Gång på gång beträder SD talarstolen i fullmäktige med missuppfattningar. På senaste fullmäktige ansåg de att man inte skulle rösta igenom biblioteksplan för 2019-2022, trots att det är lagstyrt att kommunerna ska ha en sådan. SD tycker också, att det inte skulle få finnas böcker på andra språk än svenska på våra bibliotek. Hur vore det om man tog reda på fakta innan man agerar.

SD angriper majoriteten för hur de styr kommunen. Ändå kopierade de deras budget, för som de uttryckte det, ”den var så bra” ,och för att i nästa stund skriva insändare om hur illa de anser äldreomsorgen styrs i kommunen. Vid de tillfällen det blir omröstning i fullmäktige väljer SD att rösta med majoriteten. Var finns oppositionen?

Anette Holgersson
Vänsterpartiet