Vem är ett oppositionsparti?

Debatt

Svar till SD Lerum, LT 27/2.

För två veckor sedan undertecknade Sverigedemokraterna (SD) en insändare i Lerums Tidning med Lerums enda oppositionsparti. Om det är självgodhet eller okunskap om partiets politiska roll vet vi inte. Det kan också vara att skapa ett populistiskt intryck bland Lerums innevånare. Under innevarande mandatperiod i finns det fyra partier som inte ingår i den styrande majoriteten. Socialdemokraterna är ett av de fyra och vi är det klart största oppositionspartiet.

Med många års erfarenhet av att vara i opposition vet vi att kunskap och saklighet är viktigt. Att skapa förtroende i det politiska arbetet med de partier som har majoritetsansvaret är en annan viktig del i ett konstruktivt oppositionsarbete. Ett exempel på detta är vårt långvariga arbete under hela 2000-talet med att få våra bibliotek att bli en viktig del i bildning och demokrati. Vi har aktivt medverkat i framtagandet av den första biblioteksplanen och den nu antagna reviderade biblioteksplanen, som SD kritiserar.

Att kritisera en politisk verksamhet i generaliserande ordalag och med felaktigheter som man gör med äldreomsorgen i insändaren för två veckor sedan, är bara ett populistiskt sätt att agera. Lerums kommun har privata vårdgivare både inom särskilt boende och hemtjänsten.

I kommunfullmäktiges decembersammanträde, där 2019 års budget antogs, var det bara Socialdemokraterna som presenterade en komplett budget. En budget, som om den antagits, hade varit ett komplett styrande dokument.

Bland det viktigaste i vår budget var mer resurser till förskolans och grundskolans område jämfört med majoritetens förslag. Den enskilt viktigaste posten var en socio­ekonomisk resurs till förskolan, vilket vi nu lämnat in en motion om.

Inom alla sektorerna innehöll vår budget en förstärkning av resurserna till personalens kompetenshöjning. En välutbildad personal, som också har möjlighet att få heltid, är en garanti för en bra verksamhet och där ville vi också öka resurserna.
För Socialdemokraterna – det största oppositionspartiet

Olle Adolfsson (S)
Ordförande Socialdemokraterna i Lerum
Renée Norgren-Jeryd (S)
Kommunalråd