Vistelsen blev dyrare än hon trott

Kommunen

En kvinna från kommunen vill nu varna andra för att vistelsen på ett korttidsboende kan bli betydligt dyrare än man först tror.

Kvinnan har skador och efter en operation fick hon beviljat drygt två månaders vistelse på korttidsboende. Hon bodde först på Höjdenhemmet och sedan på Tuvängen.

– På det stora hela var det bra. Men jag behövde rehabilitering, och det var först efter idoga påtryckningar som jag efter över en månad fick tillgång till Kompassens träningslokal, säger hon.

Vistelsen är dock inte anledningen till att hon hör av sig till tidningen, det är räkningen som är orsaken till att hon gör det.

– Jag vill varna andra som tänker som jag när de får information om vad det ska kosta. Vistelsen riskerar att blir betydligt mycket dyrare än man trott.

I brevet från kommunen står det ”Din vård- och omsorgsavgift blir aldrig högre än 2 044 kronor per månad.” Kvinnan hade nedsatt allmäntillstånd eftersom hon var sjuk, och tänkte inte på att det kunde tillkomma andra utgifter än dem för vården och omsorgen utan trodde att hon skulle betala 2 044 kronor per månad. Det blev en chock när avgiften blev över 10 000 kronor för två månader.

– Jag hade ju dessutom mina ordinarie månadskostnader att betala. För mig gick det att ordna men det är väldigt lätt att hamna i en situation där man inte klarar det, konstaterar hon.

Hon sökte reducering på priset och fick igenom ett avdrag på cirka 1 400 kronor totalt.

En bit under den inledande texten med informationen om högsta avgift för vård och omsorg står det: Kostnaden för vården är 67 kronor per dygn och ingår i maxtaxan. Kostnaden för måltider tillkommer med 110 kronor per dygn. Det var alltså det sistnämnda som gjorde att kostnaden blev så mycket högre än vad kvinnan hade förväntat.

– Jag tycker att man ska tänka på att man inte är på ett korttidsboende för att man vill det, man är där ofrivilligt för att man behöver vara där, avslutar hon.

Lerums tidning har utan lycka sökt Lerums kommun för ett svar på om kommunen tycker att prisinformationen som skickas ut till personer som ska till ett korttidsboende är tillräcklig.

Tillägg: Nu har Malin Wendeblad, enhetschef på administrativa avdelningen på Lerums kommun svarat:

Tycker ni att informationen om kostnaden är tillräckligt tydlig?

– Alla får ett skriftligt beslutsmeddelande hem om avgiften, där det framgår vad den totala summan är beräknad på. Där kan man utläsa vad som ingår i maxtaxan och vad som tillkommer utöver denna såsom kost.

Kan ni förstå att det kan bli missuppfattningar?

– När man får informationen om avgift för korttidsvistelse så kommer utöver den skriftliga informationen också muntlig information i ett samtal som för många kan uppfattats som ett svårt samtal och innehåller mycket information.

– Personerna som söker korttidsvistelse skall alltid få information om att man får en avgift och att ett beslut om avgiften skickas hem till personen. Vi ser att detta är ett utvecklingsområde och vi kommer se över vår gemensamma information så att vi säkerställer att tydlig information finns både på hemsidan och i broschyr för medborgarna.

Efter att ha läst svaren konstaterar kvinnan:

– Jag tycker att kommunens information om hur kostnadsförfarandet sker inte på något sätt tar bort det faktum att jag som låginkomsttagare tvingas betala 50 procent av beskattad månadsinkomst för vård som är att likställa med sjukhusvård, som har en maxavgift på 1500 kronor per månad.