Jubileumsfirande?

lt-debatt

För ett antal år sedan, när jag fortfarande var politiskt aktiv, talades det en del om Lerums kommuns instundande 50-årsjubileum och en tilltänkt jubileumsbok.

Nu är det 2019 och ett halvt sekel har förflutit sedan Lerum, Skallsjö, Stora Lundby och Östad gick samman i en kommun. Den kommunen växer stadigt och räknade vid årsskiftet drygt 41 500 invånare. Lerum håller fortfarande stången mot grannen Alingsås som har 500 färre inbyggare.

Nu till pudelns kärna: Blir det något 50-årsjubiuleum? Blir det någon jubileumsbok? Med andra ord: Är det någonting på gång? Misstänker att jag inte är den ende som undrar.

  • Lars Borke, Lerumsbo sedan 1960