Bygg ett nytt kulturhus

lt-debatt

När jag och min familj 1972 flyttade till Lerum var ett av skälen det livliga kulturlivet som fanns i kommunen. Speciellt inom vårt intresseområde. Den klassiska musiken. Musikskolan var mycket aktiv med flera orkestrar. På blåsarsidan ledda av Bror Hedlund och Olof Jönbrink. Howard Lincke hade en mycket fin stråkensemble, som han tog till USA på turné. Det fanns till och med en symfoniorkester som höll till i Torpskolan.

En mycket väl fungerande kulturnämnd fanns som höll kulturens fana högt. Nämnden, en tid ledd av Betty Hammar, såg till att biblioteket och Dergårdsteatern byggdes. I början på 2000-talet lades kulturnämnden ner och ersattes av en beredningsgrupp. Luften gick plötsligt ur kulturlivet. Ingen vet egentligen idag vem som ansvarar för kulturen.

I vår grannkommun Partille finns Kulturum, som byggdes klart 2016. I Kulturum finns bibliotek, gymnasium, kulturskola, café, en teater/konsertlokal som rymmer 400 personer, ett par mindre konsertsalar samt att det pågår en mängd andra aktiviteter i byggnaden.

I Lerum har politikerna i många år pratat om att bygga ett kulturhus. Man planerar att lägga det i Dergårdsområdet trots den rasrisk som finns i området. Bygg istället kulturhuset på Aludden.

Ett nytt kulturhus bör innehålla en större konsertsal som rymmer cirka 500, en mindre på cirka 200, en restaurang och lokaler för kulturskolan. Invändningar kommer naturligtvis att kommunen inte har pengar. Varför inte vända sig till Volvo som sponsrar en mängd kultur. I snart 30 år har Volvo till exempel sponsrat Göteborgs Symfoniker med många miljoner. Det finns också den kulturvänliga Stenastiftelsen och säkert också några kapitalstarka privatpersoner som kan skjuta till pengar.

Dags att politikerna i Lerum går från prat till handling. Bygg ett nytt kulturhus nu! Om det samtidigt löser kulturskolans lokalproblem är väl bara välkommet. En fin 60-årspresent som skulle glädja en i många år hårt och tålmodigt arbetande lärarkår.

 

  • JAN JOHANSSON