Dömd till fängelse för vapenbrott

Kommunen

En 34-årig man från kommunen döms i Alingsås tingsrätt för att ha begått vapenbrott, dopingbrott och narkotikabrott. Straffet blir ett års fängelse

34-åringen döms för att ha haft kokain och ett vapen med laddat magasin samt en vapenväska och ytterligare ammunition hemma. Han har erkänt samtliga gärningar.

Någon annans

Vapnet påträffades i samband med en husrannsakan hemma hos kommunbon. Enligt honom tillhör pistolen en person som han inte känner sedan tidigare som var hemma hos 34-åringen på en fest några dagar innan husrannsakan. Personen var onykter och viftade med pistolen, vilket ledde till att 34-åringen bad honom att inte ta med sig utan lämna kvar vapnet och de övriga tillbehören. Lerumsbon förklarade för rätten att han sedan sa till den berusade personen att han kunde hämta sakerna dagen därpå. Mannen kom dock inte tillbaka. Enligt 34-åringen ville han inte kontakta polis eftersom han inte visste om han i så fall skulle få problem med vapnets rätta ägare.

Inte osannolikt

Alingsås tingsrätt skriver i domen att vad gäller innehavet finns enbart 34-åringens uppgifter och att dessa inte är helt osannolika.

Utifrån dessa uppgifter gör tingsrätten att gärningen endast ska bedömas som brott av normalgraden och inte som grovt vapenbrott.

Mannen förekommer inte i belastningsregistret i någon mån som har betydelse för påföljdsvalet. Tingsrätten bedömer att det sammanlagda straffvärdet till ett års fängelse, och att det inte finns några skäl att frångå normalpåföljden.