En sorglig sanning om en sjuksköterska

lt-debatt

Lerums kommun är i många avseenden en fantastisk arbetsgivare, det finns mycket kompetent personal och vi arbetar framåt tillsammans i en positiv anda.
Men det finns även sorgliga berättelser som jag vill dela med mig av. Min kära kollega Eva som arbetat i kommunen under tio års tid, är en varm, omtyckt och positiv person. Hon har fyra års högskolestudier med en magisterexamen. Kommunen har betalt för ytterliga kompetensutbildningar och satsat för att Eva skall kunna ge av sin fulla kapacitet. Hon bär på mycket kompetens och kunskap som hon vill ge tillbaks.

Arbetet som sjuksköterska inom kommunal verksamhet är komplex, vi samarbetar med många aktörer och vi har ofta mycket svårt sjuka patienter i alla åldrar. En trygg kommuninvånare innefattar även en trygg och säker vård. Kommunen behöver personal som har erfarenhet och goda kunskaper.

Eva tycker om att gå till sitt arbete, hon känner att det är meningsfullt och hon får mycket uppskattning. Privat är hon ensamstående mamma med tre barn och har en tuff ekonomisk situation. Då Eva varit anställd under tio års tid är lönen många tusen lägre än de nyanställda sjuksköterskorna i kommunen. I den så kallade löneboxen ligger hon lågt. Det sorgliga är att Lerums kommun inte kan höja Eva till den lön som övriga vidareutbildade sjuksköterskor har i kommunen, detta måste ske under långsiktighet. Kanske är hon ikapp om fyra år, men Eva har inte råd att vänta utan tvingas byta arbetsgivare.
Det är stor brist på sjuksköterskor i hela Sverige och erfarna sjuksköterskor borde tas om hand med omsorg. Evas ersättare är en sjuksköterska som har arbetat knappt ett år på en specialistavdelning på sjukhus. Belastningen på de övriga sjuksköterskorna i kommunen ökar under lång tid framöver. Den erfarenheten Eva bär borde värdesättas och förvaltas. Sjuksköterskans yrke har en ofantligt stor bredd och vi måste lära oss den kunskap som krävs på respektive arbetsplats. Bara för att du är ingenjör kan du inte alla ingenjörsarbeten.

Lönepolitiken som existerar idag blir kostsam för kommunen i längden. Inte bara ekonomiskt utan även patientsäkerhet och kvalitén av vården försämras. En viktig del för Lerums framtid är att kunna ge löneutveckling där erfarenhet och kompetens väger tungt inte bara god löneförhandling vid anställning.
Eva är redan på gång bort men hoppas rädda de som är kvar, för kommuninvånarnas trygghet och framtid. Fler och fler byter arbetsplats på grund av att få en dräglig löneutveckling.

  • SJUKSKÖTERSKA I KOMMUNEN