Foto: Hogir Alsilevanai
Osäker framtid. Det är i nuläget oklart vad som sker med Aspen Camping.

Får inte köpa marken som campingen finns på

Lerum

De nuvarande ägarna till Aspen Camping vill köpa marken de bedriver sin verksamhet på. Men kommunen säger nej.

Under ett kvarts århundrade har det funnits en camping vid Aspens strand. Arrendeavtalet mellan Lerums kommun och Aspen Camping tecknades på just 25 år och löper ut den 30 juni 2019. Förra våren beslutade politikerna i kommunstyrelsen att säga upp avtalet.

– Kommunen vill ge möjlighet för hela marknaden att visa sitt intresse för att utveckla campingverksamheten i området. Lerums kommun har potential att växa som besöksort. Där har campingen en viktig roll och vi ser gärna en utvecklad ambition för området. Därför vill kommunen öppna upp för fler aktörer att visa sina idéer hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas, har Annika Sjöberg, chef på kommunens sektor samhällsbyggnad, förklarat.

Inga anbud

Lerums kommun lade alltså ut campingen på anbud – men det var ingen som ville bedriva verksamheten. Om det beror på orealistiska krav eller något annat är fortfarande oklart. De nuvarande ägarna, som inte heller lade ett anbud, hävdar det första. De vill köpa marken och bedriva sin verksamhet vidare, men kommunen vill inte sälja.

– Det finns inte någon politisk majoritet för att sälja marken, förklarar kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius, Moderaterna, och fortsätter:

– Vi är väldigt måna om att ha en camping, det är viktigt ur både ett näringslivs- och turistperspektiv, men vi vill ha rådighet över marken.

Bara camping

Den aktuella tomten är endast detaljplanelagd för campingverksamhet. Och på grund av närheten till sjön är det svårt att få den omvandlad till något annat.

Hur politikerna ska få en camping på området är i nuläget oklart.

Nuvarande ägare har fått förlängning på avtalet till den sista september, vilket innebär att det blir en camping i Lerum i sommar.