Foto: Carina Svensson
Kämpe. Linda Paidnakk är en stark drivkraft i föreningen Attention, för personer som har diagnoser i Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

Föräldrarna ser stora brister i skolan

Kommunen

Att det finns brister i skolan slår Attention i Lerum fast.
– I vår värld är det snarare regel än undantag att barnen inte får tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Tyvärr, konstaterar Linda Poidnakk, ordförande i föreningen.

I Attention kan personer som själva har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga vara medlemmar. Till kategorin NPF hör bland annat ADHD, tourettes syndrom, autism och asperger, de senare ingår idag i autismspektrumsyndrom.

Linda  Poidnakk har själv en son som har autismdiagnos, och med anledning av hur det har gått för hennes egen son och för många av medlemmarnas barn kan hon konstatera att det ofta är problem i skolan för elever med NPF-diagnoser.

– Vi kontaktas ofta av frustrerade föräldrar vars barn inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd, säger hon.

Misslyckas

Varför tror du att det inte fungerar idag?

– Jag tror att det till stor utsträckning handlar om begreppet att alla barn ska inkluderas. Inkluderas till vilket pris som helst. Det är först när barnet misslyckas gång på gång på gång som det sätts in resurser, svarar Linda  Poidnakk.

Hennes son har placerats på annan ort, och det har även flera andra barn med diagnoser inom NPF.

– Det är dels tufft för barnet och dels tufft för föräldrarna, och det kostar dessutom enorma pengar. Jag tänker att om man gör tillräckliga resurser tidigt så behövs nog oftast inte de här riktigt stora insatserna.

I Attention ser de ett behov av nya tjänster. De menar att en koordinator, som hjälper till med samordning av de olika insatserna för eleven, och stödpersoner, som hjälper hela familjen, skulle vara oerhört betydelsefullt. De hoppas nu att kommunens satsning Plattform Lerum kommer att vara bra, men har inte fått tillräckligt information för att i nuläget kunna säga om det räcker eller inte.

Otillräckligt

Linda Poidnakk ser med tillförsikt fram emot resursskolan, för elever som har diagnoser inom autismspektrumet, och säger:

– Jag hoppas att det blir bra. Men det räcker inte, det är så många barn som har stora behov och långt ifrån alla kommer att få plats där.

Lerumssektionen av Attention startade för två och ett halvt år sedan. Detta efter att NPF Lerum blev mindre aktivt, och nu endast finns som facebookgrupp. Nätverket NPF Lerum startade 2012 efter att Camilla Holmgren gick ut i Lerums Tidning och berättade om sin familjs oro efter beskedet att specialskolorna Parkskolan och Villan skulle läggas ner. Hon startade nätverket tillsammans med Ulrika Henkelman och Linda Thelin, idag Poidnakk.

Attention Lerum har cirka 80 medlemmar.

Föreningens medlemmar sitter med i samråd för funktionshindrade, barn- och ungdomspsykiatrins strategiutbildning och samarbetar också med anhörigstödet. Dessutom arrangerar föreningen föreläsningar och är i startgropen för att öppna cafékvällar.

– Sedan är det också så att en hel del bara vill prata med någon som förstår, någon som har haft en liknande situation, säger Linda Paidnakk.

Föreningen vill gärna ha nya medlemmar och söker också personer som kan sitta i styrelsen.