Gratis läroböcker

lt-debatt

Vi vuxna behöver också gratis läroböcker som ungdomarna får. Vi vill inte ha dator eller ipad som de får, men vi måste ha böcker. Böcker är mycket dyrt. Vi har inte råd att köpa eftersom våra pengar inte räcker från etableringen. Det är inte lätt att hitta begagnade böcker heller.

Vi har även problem att hitta extrajobb eftersom vi måste vara i skolan fyra dagar i veckan. Om vi lånar böcker på biblioteket kan vi bara låna i några veckor. De flesta böcker på biblioteket är redan utlånade och det är långa väntetider.

Vi kan läsa digitala böcker men det är ännu viktigare att läsa en bok för att lära sig saker och i läroböcker finns det ingen reklam som stör. Varför får inte vuxna elever gratis böcker?
Förhoppningsvis kan vuxenutbildningen satsa på oss och ge oss gratis böcker. Vi vet att det inte är billigt att publicera böcker, men om de vuxna eleverna får gratis böcker så blir utbildningen bättre i det långa loppet. Hela samhället tjänar på att vi får en bättre utbildning.

  • Fattiga vuxna SFI-studerande