Händer i lokalpolitiken

lt-debatt

Sverigedemokraterna ställde i senaste kommunalfullmäktige en interpellation angående vår oro för hur vår begränsade ekonomi ska räcka till skola, barn och äldreomsorg i fortsättningen, då vi belastas av stora kostnader för våra nyanlända. Vi kunde med uppgifter från förvaltningen visa på att bara under 2019 tillkommer en kostnad för nyanlända med 71 Mkr.
Hur kan en tillkommande kostnad på 71 Mkr inte påverka vår gemensamma välfärd? Kanske är det pojken med guldbyxorna som ska lösa det?

Kommunstyrelsens ordförande bemötte våra synpunkter utifrån orealistiska kostnadsberäkningar och en inkomstförstärkning utan hänsyn till konsumentprisindex och att det inte skulle innebära minskade resurser till skola, barn- och äldreomsorg. Det förvånade oss att istället för att ta intryck av våra synpunkter och fakta vidhöll han att invandringen inte alls tär på vår välfärd och försäkrade att invandringen på sikt är en vinst för samhället.

Vi i Sverigedemokraterna hänvisade till en studie beställd av Finansdepartementet som gav Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som är en självständig kommitté i uppdrag att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut.
Deras uppdrag var att studera sysselsättningsnivån hos flyktingar mellan åren 1983 och 2015. Studien visar bland annat att integrationen av flyktingar gradvis försämrats under perioden, och att en genomsnittlig flykting utgör en kostnad för de offentliga finanserna under sin livstid med 74 000 kronor per person och år.

Då vi i Sverige även står inför en stor anhöriginvandring med den politik som drivs av den sittande regeringen och dess stödpartier, är det av största vikt att vi får till en särredovisning.
Inte bara särredovisning de två första åren av de kostnader som invandringen bidrar till så att vi kan planera och att möta de nya kostnader som kommer att uppstå på ett bättre sätt än det vi sett de senaste åren med bland annat mångmiljonrullningen i den skandalösa AVAB affären som ett exempel.
Det är bättre att visa respekt för fakta än att förneka.

  • Sverigedemokraterna Lerum Det enda oppositionspartiet Per Hassel, Ingrid Svensson, Glenn Sjögren, Per-Arne Jadepalm, Mikael Johansson, Bo Nordström