Kerstin fick Lökviks stipendium

Lerum

Nyligen hade Kammarmusik i Lerum sin säsongsavslutning och delade då ut ett stipendium ur Sophie Lökviks minnesfond.
Det blev 18-åriga Kerstin Olanders, som nu kan köpa en tenorblockflöjt.

– Kerstin är väldigt musikalisk och ambitiös tjej. Hon har ett riktigt bra gehör och lär sig otroligt snabbt. Hon kan snabbt lyssna in en andra stämma och spela den, säger Lotta Tipsis, fiolpedagog på Kulturskolan i sitt omdöme om Kerstin.

– När hon kommer igång och spela glömmer hon att tiden går och bara spelar och spelar.

Kerstin Olanders började spela fiol i Kulturskolan, men för elva år sedan var det intresset för blockflöjten som tog överhand. På senare år spelar hon även klarinett och violin.

– Jag har spelat i Kulturskolans orkestrar och även i Stråkkvartetten. Jag är också med i blockflöjtsensemblen där jag växlar mellan olika storlek på blockflöjt, berättade hon i sin ansökan och skrev vidare:

– Eftersom jag snart måste lämna tillbaka de flöjter som jag lånat av Kulturskolan skulle jag väldigt gärna köpa en tenorblockflöjt.

Blockflöjtsläraren Pia Brinkmann Stenhede berättar att Kerstin spelar barocksonater, folkmusik och modern musik och att hon alltid är väl förberedd till sina lektion. Hon konstaterar också att Kerstin är en stor tillgång i flöjtensemblen och att hon obehindrat byter mellan alla flöjtstorlekar, från sopranino till bas.

I sitt omdöme om Kerstin Olanders skriver Lotta Tipsis också:

– Kerstin har en väldigt fin ton i sitt instrument och spelar rent. Fioltekniskt behärskar hon bland annat ägespel, vibrato, spiccato och dubbelspel.

– Hon är väl värd stipendiet.