Kontanternas värde

lt-debatt

Ett tack är på sin plats till förre landshövdingen och kontantupprorsledaren Björn Eriksson och de ledande pensionärsorganisationerna som gått i täten länge försvarat kontanterna som parallellt betalningsmedel. Regeringen har nu för avsikt att lägga en proposition som förhoppningsvis gör att bankerna och kreditinstitutionerna blir skyldiga att tilhandahålla kontanter för uttag och hantera dagskassor till exempelvis ideella föreningar.

Samtidigt kan man hoppas att de lokala näringsidkare som vägrar befatta sig med sedlar och mynt tänker om till fromma för de många som av olika anledningar – kanske hög ålder och handikapp – har svårt med korthanteringen.

  • Fredrik Monier