Märkligt uttalande

lt-debatt

Enligt TV-nyheterna ansåg en lärare i Lerum att det var svårt att sätta betyg och fastställa närvaro för elever som kunde utvisas från Sverige om de inte deltog i undervisningen och/eller inte klarade minimum kraven i gymnasiet. Givetvis ska lärare endast korrekt bedöma kunskaper och närvaro utan hänsyn till eventuella konsekvenser utanför skolans värld. Klarar de inte det bör de självklart inte arbeta som lärare.

  • Observer