Olycksdrabbad. Härskogsvägen är kurvig och svår och hastigheten ofta hög.

Ny allvarlig trafikolycka på Härskogsvägen

Lerum

Det har inträffat en trafikolycka på Härskogsvägen. Igen. Tre personer skadades, varav en mycket allvarligt.

– Varje olycka är en för mycket. Det är fruktansvärt beklagligt, säger Eva Andersson, Centerpartiets kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsbyggnad.

Det var strax innan klockan sex på tisdagsmorgonen som trafikolyckan med tre inblandade bilar inträffade på Härskogsvägen, i höjd med Stora Härsjön.

Polis, ambulans och räddningstjänst larmades till platsen, och ambulanshelikopter landade också intill olycksplatsen för att bistå i räddningsarbetet.  

Tre personer fördes till sjukhus i ambulans. En av förarna ska ha skadats mycket allvarligt. Det är dock i nuläget oklart hur tillståndet är för de personerna. Varken polisen eller Sahlgrenska sjukhusets pressjour har kunnat lämna någon information.

Det är heller inte klart vad det var som orsakade olyckan, polisen meddelar att förundersökning pågår.

Förbättring

– Oavsett vad som orsakade den här olyckan måste något göras åt vägen. Vi behöver ha ökad trafiksäkerhet på Härskogsvägen, slår Eva Andersson, Centerpartiet, fast.

Det går inte att förneka att Härskogsvägen är olycksdrabbad. Den vanligaste olyckstypen på sträckan är singelolyckor. Trafikolyckorna är i de flesta fall lindriga men det inträffar också riktigt svåra olyckor här. I mars förra året avled två personer, en man i 60-årsåldern och en man i 75-årsåldern, efter att ett lastbilssläp av någon anledning hade kommit över på fel sida av vägen och krockat med två personbilar.

Det är inte Lerums kommun utan Trafikverket som har ansvaret för vägen. Politikerna i Lerum gör och har gjort allt de kan. De har under år efter år legat på Trafikverket för att få till trafiksäkerhetsåtgärder.

Allvar

Trafikverket tar också frågan på allvar. Verket har, som tidningen skrivit tidigare, presenterat en åtgärdsvalstudie för de cirka fem kilometerna från korsningen med Brunstorpsvägen i norr till infarten till Härskogens boende. I studien konstateras att sträckan bitvis är ganska krokig och har många korsningar och anslutningar till bostadsfastigheter. Det är också en hög frekvens olyckor på vägen i förhållande till dess längd. Olyckorna sker främst på grund av omkörningar och upphinnande av framförvarande trafik. Det inträffar även en hel del viltolyckor.

Trafikverket listar åtgärder att gå vidare med, som att sätta upp fartkameror, siktröjning och bättre skyltning. En del av åtgärderna kommer att ske under året.

På lång sikt vill politikerna ha kurvrätning och bättre omkörningsmöjligheter. Politikerna har frågat Trafikverkets representanter om det finns möjlighet för Lerums kommun att själva genomföra vägrätningen, men det går inte.

Flera

Det är dock så att trafiken på Härskogsvägen har ökat, från 2 800 fordon per dygn 2015 till 3 500 fordon per dygn 2017. Det innebär att vägen har kommit upp i så kallad nivå, och därmed kunde politikerna ansöka om förbud mot tung trafik hos länsstyrelsen. Det har de gjort. Förra året begärde politikerna sänkning av maxhastigheten till 50 kilometer i timman på vissa sträckor och förbud mot tung trafik med tillkopplad släpvagn samt förbud mot trafik med farligt gods.

– Vi frågade nyligen vad som händer med vår ansökan men fick reda på att den inte är behandlad, och att vi inte kan få besked om när vi får svar, säger Eva Andersson.

Hon konstaterar att hon själv tycker att det är obehagligt att köra på vägen.

– Och det tror jag att nästan alla kommunbor har upplevt någon gång.