Nya Återvinningscentralen dröjer

Stenkullen

Turerna kring den nya återvinningscentralen har varit många. Tanken var att den skulle vara klar 2018, men så blev långt ifrån fallet. Det är fortfarande oklart när byggstart kan ske.

Den ursprungliga budgeten för projektet låg på tio miljoner. Nu, drygt ett decennium senare, ligger investeringsbudgeten för en ny återvinningscentral, ÅVC, på 70 miljoner kronor. Anledningen till ökningen är bland annat att kommunens ambition med centralen blivit större.

Inte som andra

Annika Andersson, verksamhetschef på teknisk service, svarar på frågor om vad som händer med den nya återvinningscentralen.

– En återvinningscentral är inte som andra etableringar. Vi måste se till att vi kan utföra åtgärder för att säkerställa så att eventuell miljöpåverkan på fastigheten och omgivande marker blir så minimal som möjligt, svarar hon och fortsätter:

– Det arbete som pågår just nu är en lokaliseringsutredning. Lokaliseringsutredningen är inledningen av den formella planläggningsprocessen. Det tas ett helhetsgrepp om markfrågan där miljöpåverkan och miljökonsekvenser inkluderas ur många perspektiv. Vi avvaktar utredningens gång där flera platser utreds parallellt. Allt för att hitta bästa platsen för en återvinningscentral.

Oklart om Hultet

När sker byggstart?

– Det går tyvärr inte att säga i dagsläget.

När kan återvinningscentralen vara klar?

– Det är för tidigt att säga.

Finns det några politiska beslut om vad som ska hända med Hultet?

– Nej, det finns inga politiska beslut. Sektor samhällsbyggnad har föreslagit att man ska behålla Hultets ÅVC på nuvarande sätt tills ny anläggning varit i drift under en period och då titta på hur besöksflödet ser ut. Med den kunskapen kan man sedan ta beslut hur man ska nyttja Hultet.

Går inte

En läsare har hört av sig till oss med frågan om det går att använda den tidigare tänkta marken i Stillestorpsområdet till trädgårdsavfall, går det?

– Eftersom vi inte har beslut om exakt lokalisering samt det behövs tillstånd för att få mellanlagra trädgårdsavfall, är det inte möjligt att lämna trädgårdsavfall på någon tomt i Stenkullen. Ett problem som kan dyka upp med obemannad plats, är att det även drar till sig annat avfall.