Arkivbild: Mårten Öhman

Oredlighet mot borgenärer

Kommunen

En man från kommunen döms för oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott i Alingsås tingsrätt. Straffet blir villkorlig dom med 175 timmars samhällstjänst. Han ska även betala 120 000 kronor i skadestånd till konkursboet efter en caféverksamhet som han drev i en annan kommun.
Mannen hade caféverksamheten under något år, sedan såldes inkråmet och därefter gick bolaget i konkurs.
Det har kommit fram att bolagets bokföring har brustit, och att ägaren hade en skuld till företaget på 120 000.