Res mer – släpp ut mindre

lt-debatt

Det skall vara smidigare, tryggare och grönare att resa i Europa. Oavsett om man är ung eller GSMs, reser själv eller med BRN ska det vara enkelt att välja tåget. Vårt resande är en central del i vägen mot att skapa det hållbara samhället, ett samhälle där klimatpåverkan av vårt resande upphör.

Det är politikens uppgift att staka ut en hållbar riktning för framtidens resande. Ansvaret för klimatomställningen kräver gemensamma insatser. Lika lite som enskilda individer på egen hand kan lösa klimatutmaningen kan inte heller enskilda länder göra det. Vi måste arbeta tillsammans på EU nivå och FN nivå.

Därför kommer vi Socialdemokrater att fortsätta huvudinriktningen i EU-arbetet att skapa ett socialt och ekologiskt hållbart Europa. Vi har under innevarande mandatperiod sett till att utsläppsrätter motsvarande 50 års svenska utsläpp dragits bort från marknaden, vilket innebär att det blivit dyrare att förorena.

Våra förslag till kommande mandatperiod:
• Att göra det enklare att köpa tågresor i Europa. Tågföretag och operatörer måste tillgängliggöra information om resor och avgångar på ett användarvänligt sätt.
• Att det skall bli tryggare att åka tåg genom Europa. Konsumentskyddet för tågresenärer måste bli starkare för att konkurrera med flyget. Det är viktigt att inte bli lämnad i sticket om något gått snett på resan.
• EU ska vara drivande i att minska flygets klimatpåverkan. Vi måste få starka incitament för att öka andelen hållbart framställda förnybara bränslen för flyget.

Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt att vi enskilda människor går före och tar egna initiativ men det räcker inte. Det krävs ett starkt samhälle där politiker går före och tar ansvar genom tuffare lagstiftning, miljöskatter och stöd till klimatsmarta lösningar.
Ingen skall lämnas på efterkälken när Europa växlar upp klimatarbetet. Därför måste arbetet med att skapa det socialt och ekologiska hållbara samhället föras parallellt med en aktiv klimatpolitik. Social rättvisa och klimatpolitik hör ihop.

 

  • Olle Adolfsson (S) och Renée Norgren-Jeryd (S)