Skillnad på bu och bä

lt-debatt

I elva år har jag arbetat som volontär på kommunens äldreboenden. Att vara volontär innebär att man arbetar helt utan ersättning. Jag ger konserter med klassisk musik, (på CD), skriver program, oftast på 4-5 A4-sidor, samt presenterar musikprogrammen så att de som har svårt för att läsa ändå kan tillgodogöra sig allt, från kompositörernas liv till innehållet i t.ex.de operor som jag spelar musik ifrån.

De underbara, energiska, entusiasmerande, aktivitetsansvariga på Sävegården, Höjdenhemmet och Hedegården förbereder allt. De dukar upp för kaffe i pausen,( på Sävegården är det oftast 20-25 boende som kommer), och ser till att det finns någon form av tilltugg.

De ser till att sprida information om de olika aktiviteterna och ”peppar” de boende att komma.
Varför jag skriver detta inlägg är att pengar sparas in på olika saker, för att i stället läggas på t.ex. Växtrum, som blir fler i snabb takt. Vad kostar inte det att planera, gräva, snickra, plantera, köpa in vackra växter (ibland sponsrade, jag vet), och som sedan skall skötas av volontärer som blir äldre och äldre,det kan bli svårt att ersätta alla. Under tiden blir Växtrummen också äldre och kräver mer skötsel, om 10-15 år kanske de inte är så fina längre?

Detta har kommunen råd till, men hur må​nga av de som bor på äldreboenden har möjlighet att njuta av detta??? Man tar med ena handen (besparingar)och ger med den andra (Växtrummen). Vi behöver INTE fler Växtrum i vår kommun men vi behöver verkligen personal som på plats kan aktivera, glädja och entusiasmera de boende.

På toppen av detta har det nått mina öron att det i kommunen har anställts en Expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg .
Vadå Expertsamordnare? Finns det verkligen inte en enda personal på Kommunen som kan göra detta arbete?

Personligen tycker jag att kommunens pengar strös ut lite för lätt. De äldre och riktigt gamla, det är de som har byggt upp vårt fina land Sverige, men vad får de tillbaka nu?
Tänk till och låt hjärtat va´med! Alla, även ni politiker och tjänstemän, blir äldre och en dag kanske ni också sitter på hemmet, vem vet? Då finns det kanske massor av Växtrum men ingen aktivitet för äldre, och Växtrummen blir svåra att nå om man sitter i rullstol eller har svårt att gå.
Detta får mig att tänka på Torbjörn Fälldin, den numera avlidne centerledaren och före detta  statsministern. Först när han egen mor kom in på ett äldreboende så insåg han att mycket behövde förändras, till det bättre.

  • Eva Cinthio