Foto: Carina Svensson
Släckte. Brandmännen släckte bränder vid Stamsjön i Lerum.

Släckte bränder vid Stamsjön

Lerum

På onsdagskvällen inträffade två mindre bränder vid Stamsjön i Lerum. Brandmännen hade snabbt elden under kontroll.

Det är stor brandrisk och vid 17-tiden på onsdagskvällen larmades räddningstjänsten till Stamsjön i Lerum. I mitten av långsidan, mot Lerums centrum, hade två två mindre brandhärdar startat, och brandmännen hade dem snabbt under kontroll.

Det råder inte eldningsförbud. Men Räddningstjänsten i Storgöteborg skriver på sin facebooksida att brandrisken är just nu mycket hög på grund av det varma och torra vädret. ”För din säkerhet och för att undvika gräs- och skogsbränder uppmanar vi därför till fortsatt stor försiktighet vid eldning och grillning och avråder helt från att elda när det blåser mycket. Tänk på att det är du som ansvarar för brandsäkerheten.”

– I det fina vårvädret torkar sol och vind gammalt gräs som lätt kan börja brinna. Om du eldar i trädgården eller ska grilla är risken stor att gnistor flyger iväg och då lätt kan tända torrt gräs. Vi uppmanar allmänheten till stor försiktighet i samband med eldning utomhus säger, Per Nyqvist räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg på hemsidan.

Råd till dig som ska elda

Du som tänder en eld eller grill har ansvar för att du inte orsakar en brand och att du släcker ordentligt   Ha alltid uppsikt över elden.   Undvik att elda när det blåser.   Om du eldar trädgårdsavfall, ha elden under kontroll. Ett tips är att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för att branden spriden sig. Du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.   Efter att du slutat elda måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.   Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.   Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn.

Räddningstjänsten Storgöteborgs område omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Kungsbacka och Lerum.