Svar till Lars Borke

lt-debatt

Tack för ditt intresse kring kommunens 50-årsjubileum. År 1971 inträffade i Sverige den så kallade kommunreformen, som innebar en förändring av landets kommuner och som fick flera kommunsammanslagningar till följd. Lerums kommun föregick reformen och slogs samman som storkommun redan 1969.

Detta ska vi självklart fira genom olika spår. Eftersom Kulturskolan fyller 60 år under innevarande år kommer vi ha ett gemensamt program. Vi kommer också samverka med civilsamhället i de olika kommundelarna för att sprida firandet geografiskt, med målet att få fler kommuninvånare att röra sig mellan de olika delarna. Det blir tyvärr ingen bok men andra saker är definitivt på gång.

 

  • Dag Oredsson, kommunikations- och digitaliseringschef Lerums kommun