Svar till Moderatkvinnorna

lt-debatt

Jag vet att det är svårt för er Moderatkvinnor att förstå att ni går populismens ärende, så låt mig ta det en gång till. Jag försökte berätta för er att vi inte ska ha den här diskussionen. Vi ska inte ha den för att, ni, vita kvinnor diskuterar maktrelationer mellan könen utifrån västerländska erfarenheter där kvinnan och flickan med slöja framställs som ” den utsatta” av ett specifikt förtryck som kräver specifika insatser. Patriarkatet tycks i er tolkning enbart finnas inom islam!

Vi ska inte ha den här diskussionen för att på det sättet görs västvärlden till norm och ges därmed tolkningsföreträde. Jag, invandraren med några akademiska poäng i bagaget i detta och liknande ämnen, ska inte tala om för er vad slöjbärande kvinnor behöver, det vet inte jag men ännu mindre vet ni. Varken jag eller ni behöver göra slöjan till symbol för skapandet av könsapartheid för att på det sättet dubbelbestraffa muslimska kvinnor och flickor. Genom att diskriminera de slöjbärande kvinnorna förhindras de att nå ekonomisk oberoende och självständighet. Helt enkelt skapa sig egna redskap som Audre Lordes uttryckte det i sin essä The masters tools will never dismantle the master house.

Något som vi däremot behöver diskutera är att ni friskt blandar olika kontexter. Det finns ingen korrelation mellan slöja och hedersvåld. Hedersförtryck är inte en muslimsk företeelse. Mariet Ghadami doktorand på Socialhögskolan vid Stockholms universitet berättar om Fadime Sahindals familj som var ickereligiösa muslimer, hon bar inte slöja, inte heller Pela Atroshi men båda var offer för hedersvåldet.

Hedersvåld förekommer hos kristna assyrier, ortodoxa judar och muslimer. Av 200 hedersrelaterade fall i domstol mellan åren 2015-2017 så handlande 20 stycken om slöjtvång. Hedersförtryck är inte detsamma som mäns våld mot kvinnor. Kvinnor utöver hedersförtryck i väldigt hög utsträckning där barn löper större risk att bli våldsutsatta av kvinnliga släktingar än manliga. Den enskilt tyngsta riskfaktorn för att bli utsatt för hedersförtryck är inte religion eller etnicitet, utan ifall mamma har en sysselsättning eller inte. Det finns alltså direkta kopplingar till utanförskap.

Hedersförtryck drabbar både pojkar och flickor i ungefär samma utsträckning, men konsekvenserna för flickorna är betydligt mer inskränkande.
Det är lätt att ropa på hårdare tag, men utan ett förebyggande arbete riskerar man att tysta hedersvåldutsatta och slöjbärande kvinnors röster för att komma fram. En rimlig lösning är representation. Familjens segregation och de ungas villkor i det svenska samhället är orsaken till deras situation inte islam.

  • Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP) Ordförande i MP Lerum och gruppledare i KF, Lerums kommun