Svar till MUF

lt-debatt

I Lerums Tidning den 27/3 skriver två ledamöter från MUF att miljö och klimat är en av vår tids största frågor, vilket fick mig att sätta mitt morgonkaffe i halsen. Miljöpartiet har drivit miljö- och klimatfrågan sen 1981 och vi har sen dess stött på kraftigt med mothugg från andra partier. Men när det vankas val vill plötsligt alla partier prata miljö och klimat, något som Miljöpartiet självklart tycker är bra, men det vore ännu bättre om intresset för miljö och klimat kvarstod under mandatperioderna.
Under hösten 2018 fick svenska folket ett smakprov på hur Moderaterna och KD ser på miljö- och klimatfrågan när deras budget antogs av riksdagen. Bland annat kunde vi se neddragningar för klimatinvesteringar och skydd av värdefull natur, samt mindre pengar till Naturvårdsverket

Att dra ner på klimatsatsningar i Sverige för att man hellre vill se satsningar globalt är märkligt, det finns ingen motsättning mellan att satsa på klimatet på hemmaplan och globalt. Det blir ännu märkligare när man sedan gång på gång prioriterar affärsintressen över klimatpolitik också i EU. Miljöpartiet har länge kämpat för en utsläppsminskning inom EU på 45 procent redan till år 2030, något som Moderaternas partigrupp i EU har motarbetat. Moderaternas partigrupp försökte få igenom en sänkning av ambitionsnivån med 10 procent, de ville alltså bara se en utsläppsminskning på 35 procent. Partigruppen ville även helt ta bort det mål på en 15 procent minskning till år 2025 som förslaget innehåller. Ett annat konkret exempel är de tuffare avgaskraven för lastbilar, som både Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade nej till.

Debattörerna skriver i sin insändare att Sverige måste satsa mer på forskning och utveckling för att bidra till det globala klimatarbetet. Moderaterna verkar ha missat att en ny överenskommelse mellan EU:s lagstiftare nyligen presenterades. Överenskommelsen säger att EU ska satsa 400 miljarder kronor på hållbar utveckling i ett nytt forskningsprogram.
I sin insändare skriver dessutom debattörerna att Sverige måste satsa på ren el och energi. Ren el och energi är för debattörerna lika med kärnkraft. Kärnkraft må släppa ut mindre växthusgaser än kol, olja och gas, men ren är den inte. Ett kilo kärnbränsle kräver brytning av cirka 1,5 miljoner ton malm. Att det skulle vara lönsamt för Sverige att investera i ny kärnkraft när vi redan befinner oss mitt i omställningen mot 100 procent förnybart är befängt. År 2016 stod investeringar i förnybar elproduktion för 70 procent av all nyinstallerad elproduktion i världen, enligt IEA (International Energy Agency) och i Storbritannien har teknikbolaget Hitachi dragit sig ur bygget av ett nytt kärnkraftverk på grund av bristande lönsamhet.

Klimatet räddas inte genom fina ord eller genom att hela tiden försöka lägga över ansvaret på någon annan någon annanstans. Klimatet räddas genom att våga gå från ord till handling, precis som Miljöpartiet har gjort sedan 1981.

  • Amanda Andersson, Ordförande MP Alingsås, före detta Tolleredsbo