Svar till Nej, nej… ingen ytterligare barriär

lt-debatt

Det är just det som är problemet att kommunen låtsas övertyga trafikverket att de skulle investera i en flera mil lång tunnel i gammal lerig flodbotten. Denna ide fördröjer bara satsningen på stambanan och om man skulle lyckas så skulle man bara få igenom en kortare tunnel genom berg, resten skulle dela kommunen i ytterligare delar med ännu mer buller men nu visserligen fördelat ut på landsbygd också.

Tror man seriöst de skulle bygga en flera mil lång tunnel kunde man väl lika gärna lägga järnvägen under motorvägen – man tänker ju att man skall bygga järnväg under hela Göteborg så det skulle nog gå fint det med.

Lägg ner låtsasspelet med idé om tunnel på flera mil. Lyckas man övertyga trafikverket att inte satsa i befintligt spårområde utan i ny sträckning så kommer det tveklöst i så fall på grund av ekonomin bli en barriär mellan Aspen och Floda i vacker naturmark.
Jobba för att trafikverket kommer igång och satsar på västra stambanan i befintlig sträckning istället för att hindra utvecklingen av kapacitetsökningar för delar av sträckan. Det blir ingen ytterligare barriär av att använda området där motorvägen och järnvägen går idag det området är redan ”förstört” och vi som bor längs järnvägen har de flesta valt att flytta granne med motorväg och järnväg.

Även om jag som sagt anser att det är helt orealistisk med en flera mil lång järnvägstunnel för godstrafik i obefolkade områden så uppskattar ja

g att du ger löfte om att ni aldrig någonsin kommer att acceptera en järnväg som inte går i en tunnel hela vägen till Floda.
Jag har några enkla förslag som du önskade:
1. Sluta arbeta mot orealistiska mål om att få fram nio miljarder på att gräva en tunnel genom Lerum. 2. Ge kommuninvånarna garantier att det aldrig kommer bli en ny järnvägssträckning i ett öppet dike genom till exempel att skydda markerna i sträckningen
3. Hjälp trafikverket att komma igång med sina satsningar i befintlig sträckning
4. Vill ni drömma, föreslå trafikverket att göra en tunnel i befintlig motorvägssträckning, kanske kan ni få en tunnel för biltrafiken också.

 

  • Lerumsbo